Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Makale Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : #

Sivil toplum ve günlük yaşam deneyimlerinden raporlar ile AB'de, AB vatandaşlığı, göç ve politik katılım üzerinde akademik söylemi birleştiren bir dergi olan 'Açık Vatandaşlık' ın sonraki konusu, Avrupa'da gençliğin karşılaştığı zorluklara değinecek ve vatandaşlık ile bu tartışmaları bağlantılı olarak çalışacaktır. Özellikle editörler, Avrupalılara kendi karşılaştıkları sorunları gidermek için bir şans verilip verilmediğini ve bu ihtiyacın AB tarafından onaylanıp onaylanmadığını inceleyeceklerdir. Editörlerin umudu gençlerin endişe, ihtiyaç ve eylemlerini dikkate alarak, sadece Avrupa vatandaşlığı mevcut durumunu açıklamak değil, aynı zamanda potansiyel geleceğinin bir resmini oluşturmaktır.

Akademisyenler, pratisyenler, politikacılar ve bağlantılı vatandaşlar, Avrupa'daki gençlik konusu üzerine kendi görüşlerini ve tecrübelerini ifade etmeye davetlidir.  Akademik makele ve yorum yazarlarından 23 Haziran 2014 tarihiyle birlikte, kısa bir özet veya önerdikleri makalenin taslağı (250 kelimeden fazla olamaz) 'nı göndermeleri istenmektedir. Kabul özetleri yazarları, diğer bölümlere gönderimlerin yanısıra, 18 Ağustos 2014'te tam makaleleri sunmalıdır.

Tüm detaylar burada bulunabilir: http://citizensforeurope.org/2014/03/04/call-for-papers-youth-in-europe-a-lost-generation