Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

16-17 Haziran 2014: Gençlik Liderlik Forumu, Varşova, Polonya

Son Başvuru Tarihi : #

 

Varşova Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları (AGİT) tarafından organize edilmiş, gençlik liderlerine hitap eden Forum,  insan haklarını ve demokrasi aktivistleri, sivil toplum liderlerini ve temsilcileri, genç politikacıları, Parlamentoların genç üyelerini ve genç memurları temsil etmektedir. Etkinliğin amacı, katılımcı devletlere siyasi yaşamda gençlerin katılımı nasıl arttırılır üzerine öneriler sunmaktır. Gençlik lideri olması şartı ile, Güney-Doğu'dan, Orta ve Batı Avrupa'dan, Kanada ve ABD'den katılımcıların yaşı 25 ila 35 arasında olmalıdır. Organizatörler, seyahat, konaklama ve yemek masraflarını karşılayacaklardır.

Son başvuru tarihi: 12 Mayıs 2014

Daha fazlası için:  http://www.osce.org/odihr/117101