Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

16 Haziran 2014 _ Aktif Katılımdan Sosyal Yatırıma, Brüksel

Son Başvuru Tarihi : #

16 Haziran 2014: aktif katılımdan sosyal yatırıma,Brüksel,Belçika ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Eurofund'un ortaklaşa düzenlendiği konferansın konusu, aktif katılım ve sosyal yatırımı kuvvetlendirmek amacı ile Avrupa düzeyinde alınan önlemler üzerinde durulacak.
Organizasyon katılımcılara şu gibi soruları bakma olanağı tanıyor:
-Aktif katılımın 3 aşamasının(yeterli gelir desteği,kapsayıcı işgücü piyasaları ve kaliteli hizmetlere erişim)bütünleşik uygulamasını amaçlamak neden bukadar önemli?
-Toplumsal Yatırım Paketi , Aktif Katılım Stratejisinin takibini sağlar.Üye Devletler nasıl etkin bir şekilde bu üç aşamayı birleştirmeyi sağlayacaklar?
-Avrupa 2020 ve Avrupa Dönemi aktif katılım ve sosyal yatırımın gerçekleşmesi için ne gibi bir rol oynayabilir?
-Avrupa Kurumları aktif katılım ve sosyal yatırımın Avrupa politikası içinde daha yaygın hale gelmesi için daha ne gibi şeyler yapabilirler ve ilgili aktörler süreci nasıl daha iyi idare edebilirler?
-Sosyal ortaklar ve Sivim Toplum gerekli tedbirlerin tanıtımını yapmak ve uygulamak için ne gibi bir rol oynayabilir?
Kayıt için son gün: 10 Haziran 2014 öğlene kadar (CET) ( [http://anprod.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ab82c/pages/ybhxnldqeeot2gbqvqbqca.html]
Daha fazlası için:http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-active-inclusion - See more at: /avrupa-firsatlari-duyurular/0048.aspx