Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Sempozyum Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : #

ISYEC: International Symposium on Youth Employment Challenges

24-26 Haziran 2014 Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri www.isyec.org

 

Genç işsizliği ülkemizin ve dünyanın giderek büyüyen en önemli sorunlarından biridir.  Çözüm üretmek ve farkındalığın arttırılması amaçlı olarak eğitim dünyası (örgün eğitim ve yaygın eğitim), üniversiteler (akademik), iş dünyası (özel sektör) ve kamu kurumları bir araya gelerek uygulanabilir politikalar geliştirecektir. Sempozyum açılışı Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL tarafından yapılacaktır.  Amaç: Ülkemizdeki genç nüfus potansiyelinin daha verimli üretim ve hizmet sunabilen istihdama yönlendirilebilmesi için üniversiteler, iş ve sanayi dünyası, sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirecek uygulanabilir politikalar geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Destekleyenler: Türkiye’deki Gençlik istihdamı üzerine bu kuruluşların bir araya gelerek kurabileceği mekanizmaları belirlemek amacı ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ev sahipliğinde Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu SALTO Avrupa Akdeniz Gençlik Kaynak Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fransız Ulusal Ajansı ve Türk Ulusal Ajansı başkanlığında ‘International Symposium on Youth Employment Challenges - Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumu’ düzenlenecektir.

Sempozyumda yer alacak kurumlar:

- Abdullah Gül Üniversitesi
- SALTO-YOUTH EuroMed Resource Centre
- Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Avrupa Birliği Bakanlığı
- Türkiye Ulusal Ajansı
- World Bank
- International Labour Organization
- UNDP
- Council of Europe
- İŞKUR
- KOSGEB
- Enactus

İçerik: Sempozyum ülkemizdeki gençlik istihdamı konusundaki farkındalığı artırmanın ötesinde, konunun uluslararası boyutta ele alınmasını hedeflemektedir. Ayrıca, gönüllü çalışmaların ve çeşitli platformlarda geliştirilen yaygın öğrenme metotlarının gençlerin istihdamına yönelik olarak örgün öğrenme müfredatlarına entegrasyonu da amaçlanmaktadır. Sempozyum bu konuda bir çok farklı alandan araştırmacıları, akademisyenleri, yöneticileri, işinin profesyonellerini ve öğrencileri bir araya getirirken aynı zamanda düzenlenecek özel oturumlar, paneller, açık oturumlar ile desteklenecek ve zenginleştirilecektir. Takvim: 23 Haziran 2014: Varış Günü ve Açılış Kokteyli 24-26 Haziran 2014: Sempozyum 27 Haziran 2014: Kapadokya Turu ya da Ayrılışlar Sempozyum programı için lütfen:  http://isyec.org/program

Katılımcı profili:
• STK ve diğer kuruluşlara aktif gençlik çalışmalarında bulunan
• Gençlik çalışanı, gençlik lideri ve gençlik eğitmeni olan,
• Genç işsizliği ve istihdamı hakkındaki konular ile ilgili,
• İngilizce iletişim kurabilen Program Dili: Türkçe, İngilizce ve Fransızca olacaktır.

Katılmak için: Aşağıda belirtilen bağlantıdan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. http://goo.gl/GJftFS

Konaklama ve diğer masraflar: Konaklama, yeme-içme ve faaliyet ile ilgili tüm masraflar Abdullah Gül Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Program hakkında daha detaylı bilgi almak için: Facebook: www.facebook.com/aguyouth Twitter: https://twitter.com/aguyouth ve #isyec

Aytaç UZUNLAS AGÜ Gençlik Ofisi Koordinatörü E-posta: aytac.uzunlas@agu.edu.tr