Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

16-20 Eylül 2014: Budapeste'de Eğitim Kursu

Son Başvuru Tarihi : #

16 – 20 Eylül 2014: Nefret söylemi ve dini hoşgörüsüzlük - Avrupa'daki İslamofobi’ye Eğitimsel Yanıt, Budapeşte (Macaristan)

Seminerin amacı, çevrimiçi nefret söylemi yoluyla İslamofobi’nin anlatımını ve boyutlarını keşfetmek ve anlamak, onunla mücadelede eğitimin rolünü keşfetmek ve dini hoşgörüyü, anlayışı teşvik etmektir.

Katılımcılar, Nefret Söylemine Hayır Hareketi’nin Ulusal kampanya Komiteleri’nin eylemcisi ya da katılımcısı, İslamofobi veya dini hoşgörüsüzlük konusu üzerinde çalışan azınlık veya dini organizasyonların, insan hakları temsilcilerinin eğitimcileri, gençlik çalışanları ya da gençlik liderleri, öğretmenleri, araştırmacıları olmalıdırlar. İngilizce’ye hakim olmalı ve tüm seminer süresi boyunca katılımcı olarak kalmalıdırlar.

Son başvuru tarihi: http://youthapplications.coe.int/Application-forms ]  19 Ağustos 2014.

Seyahat giderleri ve vize ücretleri (ilgili makbuzların sunumuyla) Avrupa Konseyi'nin kurallarına göre karşılanacaktır. Avrupa Gençlik Merkezi tarafından pansiyon ve konaklama imkânı sağlanacaktır.

Daha fazlası için: http://bit.ly/WCxI1A