Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

13-16 Ekim 2014: İtalya AB Gençlik Konferansı

Son Başvuru Tarihi :

13-16 Ekim 2014: İtalya AB Gençlik Konferansı (EUYC), Roma, İtalya 

AB Konseyi İtalya Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleşecek olan İtalya AB Gençlik Konferansı (EUYC), gençlik politikaları hakkında düzenlenen önemli bir olaydır.

İtalya Ulusal Gençlik Forumu'nun (FNG) işbirliği ve doğrudan katkısı ile İtalya Başkanlığı tarafından düzenlenen ve koordine edilen bu konferans aşağıdaki konu üzerinde yoğunlaşacaktır:

"Gençlerin sosyal hayata katılımlarını ve kendi kendilerine karar alabilmelerini teşvik etmek için, onları kendi haklarına erişebilmeleri hususunda cesaretlendirmek". 

Bu çerçevede, İtalya AB Gençlik Konferansı'nın iki amacı olacaktır:

  • Gençlerin, gençlik özerkliğini teşvik edecek bir araç olarak, haklarına erişimini incelemek
  • Gelecekteki tartışmalarda gençlerin siyasi katılımını güçlendirmek için gerekli olan çerçevenin genç delegelerin ve Bakanlık temsilcilerinin ortak çalışması sonucunda belirlenmesini sağlamak 

Gençlerin haklarına erişiminin incelenmesi, Konferansta benimsenecek ortak çıkarımların oluşmasını sağlayacaktır. Bu çıkarımlara ek olarak, Konferans ayrıca ilkeleri, tanımları, gençlerin siyasi katılımda yetkilendirilmesini zorlaştıran durumları araştıracak ve ana danışmanlık için ortak bir zemin inşa edilmesini sağlayacak olan Yönlendirici Çerçevenin oluşturulmasına önderlik edecektir. 

İlgilenen katılımcılar buradan kayıt yapabilirler. 

Detaylı bilgi için: http://www.it2014youth.eu/en/news/european-youth-conference-rome-13-16-october-2014