Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

30 Kasım-4 Aralık 2014: Forever Young? Sempozyumu

Son Başvuru Tarihi : #

30 Kasım-4 Aralık 2014: Forever Young? Gençlerin özerklik ve çalışma hayatına geçişi sempozyumu, Strazburg, Fransa

Avrupa Konseyi Gençlik Birimi tarafından düzenlenen sempozyum, gençlerin özerklik ve çalışma hayatına geçiş aşamasında karşılaştığı sıkıntılara ortak cevaplar yaratmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sempozyum, geçiş aşamasında diyalog ve işbirliğini desteklemek,yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde deneyim ve uygulamaların paylaşılması için ortam sağlamak, geçiş sürecinde gençlerin karşılaştığı sıkıntıları belirlemek ve bu zorluklara insan hakları çerçevesinde cevap, araç ve mekanizmaları sunmak için farklı paydaşları bir araya getirecektir.

Katılımcılar, Avrupa Kültür Anlaşmasına taraf olan devletlerden birinde ikamet ediyor olmalı ve farklı devlet sektörlerinde (gençlik sektörü, eğitim sektörü, istihdam veya sosyal meseleler) geçişten sorumlu temsilci olmalı, gençlik kuruluşları ve ulusal gençlik konseyi temsilcileri, sendikalar ve işveren kurumu gibi sosyal ortaklar olmalı ve sempozyum konusu üzerinde aktif uluslararası kuruluşlar olmalı.

Son Başvuru Tarihi: 27 Ekim 2014, 12.00

Daha detaylı bilgi için: http://bit.ly/11tcSns