Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

OECD'de çalışmak ister misiniz?

Son Başvuru Tarihi : #

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), farklı geçmişe sahip başlangıç seviyesindeki profesyonelleri örgüte kazandırmak amacıyla 2015 yılı OECD Genç Profesyoneller Programını başlattı. 

Başvuru yapabilecek adaylar:

-OECD’nin uluslararası siyasi işbirliğini destekleme hedefine ilgi duyan, uluslararası işlerle ilgili konuları anlayan ve siyasetle ilişkili çalışmalara katkıda bulunmalarını sağlayacak analitik düşünme ve taslak yazma becerilerine sahip

-OECD üye ülke vatandaşlığına sahip ve 1 Ocak 1982’de veya sonrasında doğan

Adaylarda aranan özellikler:

-OECD çalışmalarıyla alakalı konu başlıklarında gelişmiş akademik dereceye sahip olmak

-Akademik başarıyla sergilenen analiz amaçlı güçlü sayısal yeteneğe sahip olmak

-Ülke politikaları ve kurumları hakkında bilgiye sahip olmak ve politika ve reform süreçlerini anlıyor olmak

-OECD’nin 2 yasal dilinden (İngilizce ve Fransızca) birinde ileri seviye yazılı ve konuşma yeteneğine sahip olmak ve diğerinde çalışma bilgisi veya öğrenme isteğine sahip olmak. Diğer dilleri biliyor olmak bir artı sağlayacaktır.

- OECD’nin temel yetkinlikleri ile uyum sağlıyor olmak: 3. Seviye göstergeler

-Bunlara ek olarak, Yüksek Lisans derecesine sahip adaylar ilgili alanlarda en az 2 yıllık tam zamanlı profesyonel tecrübeye sahip olmalı.

Genç Profesyonel ne iş yapar?

-Her yıl OECD’nin teknik ve siyasi toplantılarına katılan 60.000 üst düzey ulusal politika yapıcının pek çoğuyla işbirliği yapar.

-Genç profesyoneller,tecrübeli profesyonellerin gözetimi altında, mevcut politika ile ilgili konuların araştırma ve analiz edilmesi görevini yürütür.

-Bu araştırma, politika dokümanlarının, komite raporlarının, hükümetler arası tartışmaların ve yayınların hazırlanmasında kullanılır.

- Genç profesyoneller ayrıca ekonomik ve sosyal gelişmeleri gözlemleme, analiz etme, tahmin yürütme ve raporlama işlerine katkıda bulunur.  Aktif profesyonel gelişim hem iş sürecinde hem de özel eğitim seanslarıyla teşvik edilir.

Nerede

-Genç Profesyonellerin görevlendirilmeleri organizasyon gereksinimlere ve kişilerin mesleki deneyimlerine, akademik geçmişlerine ve kişisel tercihlerine göre eşleştirilir.

-Görevlendirme, OECD’nin Paris, Fransa’daki merkezinde olacaktır.

-Bilgi toplama, tüm dünyadan uzmanlarla ve karar alıcılarla çalışma ve geniş bir yelpazede OECD’nin çalışmalarıyla ilgili etkili iletişimde yer alma gibi farklı nedenlerden dolayı seyahat etme gereksinimi ortaya çıkabilir.

-Seyahat sayısı çalışma alanı ve role göre farklılık gösterir.

Maaş ve yan ödemeler

Kişisel duruma göre vergisiz rekabetçi maaşa ek olarak yerleşim ve aile yardımı gibi cazip avantaj paketleri sunulmaktadır.

Son başvuru tarihi: 25 Kasım 2014

Daha detaylı bilgi için:

http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm

**OECD Genç Profesyoneller Programını tanıtmak için 13 Kasım 2014 saat 13:00’te online webinar eğitimi düzenlenecektir. İlgilenen katılımcılar buradan kayıt yaptırabilirler.