Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Nefret Söylemine Hayır Hareketi Çalıştayı, Strazburg, Fransa

Son Başvuru Tarihi : #

7-11 Aralık 2014: Online Aktivistler için Nefret Söylemine Hayır Hareketi Çalıştayı, Strazburg, Fransa

Avrupa Konseyi gençlik birimi tarafından düzenlenen online kampanya aktivistleri çalıştayı, online İnsan Hakları Eylem Haftasını hazırlamak için kampanya aktivistlerini insan hakları aktivistleri ile bir araya getirmeyi ve online aktivistleri hareketin kalbinde olacak şekilde birbirine yaklaştırmayı amaçlamaktadır.

Çalıştayın amacı Uluslararası İnsan Hakları Günü’nü kutlamak ve hareketin online olarak insan hakları kapsamındaki katkısını ön plana çıkarmak ve Nefrete Hayır Hareketindeki online aktivistler arasındaki ağın gelişmesine ve yapılan işlere katkıda bulunmaktır.

Çalıştayın özel amaçları:

- Strazburg’daki kampanya aktörleri ile Avrupa Konseyi’ndekiler arasındaki etkileşimi içerecek şekilde 10 Aralık merkezli eylem haftasını hazırlamak ve uygulamak   

-Azerbaycan’da gerçekleştirilen Nefrete Hayır Forumu sonuçları ve tavsiyeleri üzerine kurulmuş, 21 Mart 2015 tarihine kadar online kampanya içerisinde geriye kalan işleri planlamak,

-Online aktivistler ağının geleceği üzerine tartışmak ve planlama yapmak,

Çalıştay, Avrupa ve ulusal düzeyde Nefret Söylemine Hayır Hareketi kampanyasındaki aktivistlere yöneliktir.

Strazburg’daki eğitim semineri için seyahat masrafları ve vize bedeli Avrupa Konseyi kurallarına göre karşılanacaktır.

Yatılı eğitim semineri için ulaşım ve konaklama Strazburg’daki Avrupa Gençlik Merkezi’nde Avrupa Konseyi tarafından sağlanacak ve ödenecektir.

Son başvuru tarihi: 7 Kasım 2014, 16:00

Daha detaylı bilgi için: http://youthapplications.coe.int/content/download/131928/1297392/file/Workshop%20Activitsts%20final%2028%20OCT.pdf