Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Ortak Tarım Politikası Bilgilendirme Tedbirleri Destek Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : #

Avrupa Komisyonu, 2015 yılı için “Ortak Tarım Politikası’yla (OTP) ilgili bilgilendirme tedbirleri desteği ” teklif çağrısını başlattı.

Amaç
Bilgilendirme tedbirlerinin amacı, özellikle OTP’nin açıklanması, uygulanması ve geliştirilmesi ve içeriği ve hedefleri hakkında kamu bilincinin artırılmasına yardımcı olmaktır.

Konu
-Bu çağrının öncelikli konusu 2013 sonrası OTP’dir.
-Vatandaşlar için öncelikli konular, OTP hakkındaki genel başlıklara değinmek ve onun 3 ana unsuru üzerinde odaklanmaktır: gıda güvenliği, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kırsal kesimlerin geliştirilmesi. Amaç, yeni OTP’nin temel maddeleri hakkında geniş kitleleri bilgilendirmektir.
-Kırsal aktörler için; eylemler en son OTP reformu çerçevesinde getirilen tedbirlerin uygulanmasına ve “organik tarım” gibi OTP reformu sonrasında başlatılan belirli konulardaki politika girişimlerine odaklanmalıdır.

Hedef Kitle
Genelde halk (kentsel alanlardaki gençlere özel ilgi ile) ve özelde kırsal aktörler. Tedbirin etkisi eylemin türüne ve faaliyetin hedef aldığı halk türüne göre değerlendirilecektir.
Uygun başvuru sahipleri
Avrupa Birliği üye ülkelerde kurulmuş tüzel kişilikler. Mesela;
- kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu),
- kamu otoriteleri (ulusal, bölgesel, yerel),
- Avrupa Birlikleri,
- Üniversiteler,
- Eğitim Kurumları,
- Araştırma Merkezleri,
- Şirketler (örneğin iletişim medya şirketleri)

Uygun Faaliyetler
1- Ulusal düzeyde (yalnızca bölgesel seviyede etkisi olan eylemler uygun değildir)
2- Avrupa düzeyinde (pek çok üye ülkede etkisi olan)
Faaliyetler birkaç iletişim aktivitesini veya aracını içermelidir. Mesela;
-Çoklu medya ve görsel- işitsel malzemelerin üretilmesi ve dağıtılması,
-Basılı malzemelerin üretimi ve dağıtımı (yayınlar, afişler, vb)
-İnternet ve sosyal ağ araçlarının kurulumu,
-Medya olayları,
-Konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve OTP’yle alakalı konulardaki çalışmalar,
-Kentsel nüfusa tarımın önemini açıklamaya yardımcı “şehir çiftlikleri” tarzındaki eylemler,
-Vatandaşlara tarımın rolünü göstermeyi amaçlayan “açık kapı” tarzı eylemler,
-Sabit veya mobil sergiler veya bilgilendirme noktaları.
Faaliyetler 1 Mayıs 2015-30 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir.

Bütçe
Hibe tutarı (dolaylı masraflar için düz oran da dahil) 75.000-300.000 Euro arasında olacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 5 Ocak 2015, 24:00
Çağrıyla ilgili sorular 15 Aralık 2014, 24:00’e kadar agri-grants@ec.europa.eu adresine maille gönderilebilir.
Daha detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures