Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Dijital Çağda Eğitim Konferansı, Brüksel, Belçika

Son Başvuru Tarihi :

11 Aralık 2014: “Dijital Çağda Eğitim” Konferansı, Brüksel, Belçika

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Konseyi İtalya Dönem Başkanlığı yakın işbirliğiyle düzenlenen konferans, ilgili paydaşların hızlı değişen dijital toplum ve ekonomiye eğitimi uydurma çalışmaları hususundaki fırsatları ve zorlukları tartışmalarını sağlayacak ve bununla birlikte eğitimin AB’nin sürdürülebilir kalkınma planındaki yerini ve önceliğini belirleyecektir. Konferansın etkileşimli bir tartışma programı şeklinde gerçekleşmesi planlanıyor. Paneldeki farklı katılımcıların katkıları ve pozisyonları etkinlik öncesinde dinleyiciler için etkinlik web sitesinden sunulacaktır. Tartışılacak 3 ana konu şunlardır:

  1. ÖĞRENME kalitesinin arttırılması
  2. EĞİTMENLERİN etkisinin arttırılması
  3. Erişim konusundaki EŞİTSİZLİKLERİN belirlenmesi

Etkinliğe katılmak isteyenlerin 21 Kasım 2014 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için: http://openeducationeuropa.eu/en/edu-in-digital-era