Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Komisyonu Ana Eylem-3 Teklif Çağrısı!

Son Başvuru Tarihi : #

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Ana Eylem 3: Politika reformuna destek-Okul Eğitim Sektöründe politika yenilikleri politika deneyim girişimleri içerisinde “EACEA/30/14 Teklif Çağrısını” başlattı.
Bu çağrının amacı; farklı yollar aracılığıyla öğretmenlik mesleğine yeni gelenlerin alımı, seçimi ve işe başlaması alanında ilgili kamu otoritelerini yenilikçi politika fikir ve reformlarını test etmek için başvuru göndermeye teşvik etmektir. Bu tarz yeni başlayanlar mezunlar, orta dönem kariyer uzmanları veya öğretim alanında herhangi bir resmi eğitimi olmayan fakat öğretmen olmak için somut ilgilerini sergileyen işsiz kişiler olabilir. Öğretmenlik mesleğine esnek girişi mümkün kılan (orta dönem kariyer sertifikasyon olanakları ve iş süresince rehberlik desteği ile eğitimin takip ettiği kısa dönem yoğun indüksiyonu da kapsayan fakat sadece bundan ibaret olmayan) pek çok farklı yol vardır.
Bu çağrı için öncelikli tema:
Öğretim için alternatif yollar geliştirerek öğretmenlik mesleğine en uygun ve en iyi adayın işe alım, seçim ve işe girişini güçlendirmek.
Uygun katılımcılar:
- İlgili ulusal ya da bölgesel bağlamda eğitim, öğretimden sorumlu en yüksek mevkideki kamu yöneticileri (Bakanlık veya eşdeğeri),
- Eğitim ve öğretim alanlarında aktif olan özel ya da kamu kurum veya kuruluşları,
- Diğer sosyo-ekonomik sektörlerde eğitim ve öğretim ile bağlantılı aktiviteleri yürüten özel ya da kamu kurum veya kuruluşları (örneğin ticaret odaları, kültürel organizasyonlar, değerlendirme birimleri, araştırma birimleri, vb.
Başvuranlar, aşağıdaki program ülkelerinden birinde tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.
- Avrupa Birliği’nin 28 üye ülkesi,
- Avrupa Serbest Ticaret Birliği-EFTA/Avrupa Ekonomik Alan-EEA ülkeleri: İzlanda, Norveç, Lihtenştayn,
- Avrupa Birliği aday ülkeleri: Türkiye, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
Bu çağrı için minimum ortaklık gereksinimi 3 uygun ülkeyi temsil eden 4 kuruluştur.
Özellikle:
a. En az bir kamu kurumu (Bakanlık veya eşdeğeri) veya 3 farklı uygun ülkeden görevlendirilmiş birim veya en azından 3 farklı uygun ülkeyi temsilen kamu otoritelerinin resmi olarak kurulmuş network/dernekleri.
Network veya dernek, belirli çağrılarda onların adına hareket etmek üzere en az 3 uygun kamu otoritesinden yetkilendirme belgesine sahip olmak zorundadır.
Teklifler, Üye Ülkeden en az bir kamu otoritesini içermelidir.
Katılan veya teklifte temsil edilen kamu otoriteleri, projenin stratejik liderliğinden ve politika deneyimlerinin yönlendirilmesinden kendi yetki alanlarında sorumlu olacaklardır.
b. Politika etki değerlendirmesinde tecrübeli en az bir kamu kurumu veya özel kuruluş. Bu tür kuruluşlar metodolojik konulardan ve değerlendirme protokolünden sorumlu olacaktır. Çalışmalar koordineli ve tutarlı olduğu sürece, teklifler birden fazla değerlendirme birimini kapsayabilir.
Uygun aktiviteler şunları içerebilir:
- Yenilikçi tedbirlerin uygulanmasında saha çalışmalarının geliştirilmesi,
- Projeye katılan farklı ülkelerde, saha çalışmalarının ilgili makamlar önderliğinde (Bakanlık veya eşdeğeri) paralel uygulanması,
- analiz ve değerlendirme,
- Proje kavramı ve sonuçlarını bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde proje süresince ve uzun vadede kullanma, bilinç arttırma ve yaygınlaştırma ve farklı sektörler, sistemler ve politikalar arasında aktarılabilirliği teşvik etmek.
Aktiviteler 1 Kasım 2015 ile 1 Mart 2016 arasında başlamalıdır.
Proje süresi 24 ay ila 36 ay arasında olmalıdır.
Bütçe:
Mevcut çağrı altında, projenin işbirlikçi finansmanı için mevcut toplam bütçe 5 000 000 Euro’dur.
Avrupa Birliği’nden gelen finansal katkı toplam geçerli masrafların %75’ini geçemez. Her proje için maksimum hibe 2 500 000 Euro olacaktır.
Son başvuru tarihleri:
- ön başvuru (elektronik form): 20 Mart 2015, 12:00 (Brüksel zamanı);
- tam başvuru (kağıt başvuru formu): 1 Ekim 2015 (postaya verilme tarihi).
Daha detaylı bilgi için: http://bit.ly/1v3Rv3P