Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

FARE'den hibe çağrısı

Son Başvuru Tarihi : #

 

Hibenin amacı, ayrımcılıkla mücadele için Avrupa genelindeki organizasyonları ve Ekim 2014 yılında 'Futbol İnsanları' eyleminin bir parçası olan sosyal dışlanmayı desteklemektir. Adaylar, 3000 Avro'luk hibe için başvuru yapabileceklerdir. Projeler, bu amaçlardan birini veya daha fazlasını karşılamalıdır:

-Dışlanma ve ayrımcılık ile mücadele yoluyla futbolu daha kapsamlı hale getirme;

-Futbolda azınlıkların ve kadınların temsilini arttırma;

-Sosyal içerme ve güçlendirme için futboldan bir araç olarak yararlanma;

-Stereotipleri yıkmak ve eğitmek.

Olaylar, etnik azınlıkları, sığınmacıları, belgesiz göçmenleri, cinsiyet sorunlarını, homoseksüel/ transeksüel/biseksüel fobisini,  LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel) haklarını, özürlülüğü, kurumsal ayrımcılığı ya da dışlanmayı ele almalıdır. Proje, bu konulardan bir kaçına değinebilir. Tüm resmi ve gayri resmi gruplar ve örgütler 15 Mayıs 2014 saat 12:00 itibariyle başvurmaya davetlidir.

Daha fazlası için:

 http://www.farenet.org/campaigns/fare-action-weeks/aw-grants