Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

AB-Japonya Eğitim Programları Duyurusu

Son Başvuru Tarihi :

AB-Japonya Eğitim Programları için son başvuru tarihleri yayınlandı.

-Japonya Endüstri Anlayışı HRTP (11 Mayıs-5 veya 12 Haziran 2015)- Japonya endüstri yapısı ve iş uygulamaları hakkında entegreli derinlemesine bir görüş sunar. Japonya ile ilişkileri olan veya Japonyaya transfer edilecek olan veya Japonya’daki iş uygulamaları konusunda bilgilendirilmek isteyen, kendi şirket politikalarının tanımlanmasında ve uygulanmasında önemli role sahip yöneticilere yöneliktir.

Son başvuru tarihi:26 Şubat 2015

-Dünya Klasmanı Üretim (WCM- World Class Manufacturing )- Japonya’daki şirketlerin KAIZEN üretim teknikleri (sürekli iyileştirme), JIT (Just in time-endüstri arz talep dengesini sağlayan envanter tekniği), TQC (Total Quality Control- toplam kalite kontrolü), TIE (Total Industrial Engineering-Toplam Endüstri Mühendisliği), TPM (Total Productive Maintenance-Toplam Üretim İdamesi) ve TQM (Total Quality Management-Toplam Kalite Yönetimi) gibi uygulamaları kullanarak nasıl sürekli üretim maaliyetlerini azalttıklarını anlamak ve bu konuda için AB şirketlerine yardımcı olmak amacıyla AB yöneticileri ve üst düzey yöneticiler için düzenlenmektedir.

Son Başvuru tarihi: 26 Mart 2015 (29 Haziran-3 Temmuz 2015-Gelişmiş oturum 16-20 Kasım 2015)

Eurodesk veritabanı bilgiler doğrultusunda güncellenecektir. (EU0010000028)