Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Komisyonu-İdari Hizmet içi Eğitim Stajı Duyurusu!

Son Başvuru Tarihi : #

Avrupa Komisyonu-İdari Hizmet içi Eğitim Stajı için son başvuru tarihi 30 Ocak 2015’tir (12:00, Brüksel saati)

Komisyon, üniversite mezunları için yılda iki kez 5 ay devam eden hizmet içi Eğitim dönemleri düzenlemektedir. Staj dönemleri her yıl 1 Mart ve 1 Ekim’de başlar.

Stajyerler, kural olarak üye ülke vatandaşlarından ve katılım öncesi stratejisinden yararlanan aday ülkelerden seçilmektedir. Ancak aday olmayan ülke vatandaşlarından da sınırlı sayıda aday kabul edilebilmektedir.

Stajyerler aylık 1,000 Euro alabilmekte ve adayların seyahat masrafları karşılanmaktadır. Ayrıca kaza ve sağlık sigortaları da karşılanacaktır.

Daha önce herhangi bir Avrupa kurumu ve kuruluşunda 6 haftadan fazla hizmet içi eğitim veya çalışma gerçekleştirmiş olanların (ödemeli veya ödemesiz) başvuruları kabul edilmeyecektir.

Daha detaylı bilgi için, başvuru prosedürünü okuyunuz. 

Eurodesk vberitabanı (EU0010000072) bilgiler doğrultusunda güncellenecektir.

Avrupa Komisyonu

Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü

rue de la Loi 200

B-1049 Brüksel

Telefon: +32 2 295 08 20

Faks: +32 2 299 10 18

Email:  eac-stages@cec.eu.int

İnternet:  http://ec.europa.eu/stages