Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğrenme Hareketliliği Şartı Duyurusu!

Son Başvuru Tarihi :

Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğrenme Hareketliliği Şartı için ilk çağrı başlatılmıştır.
Bu sayede Avrupa Komisyonu, mesleki eğitim ve öğretim hareketliliğinde kaliteyi ve stratejik yaklaşımlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğrenme (VET) Hareketliliği Şartı, öğrenciler ve personel için VET hareketliliği düzenleme hususunda kanıtlanmış kalite kayıtları olan kurumları Avrupa uluslararasılaşma stratejilerini geliştirmeleri için teşvik etmeyi amaçlar.

Hedefler:
Mesleki Eğitim ve Öğrenme Hareketliliği Şartının amacı, buna sahip olanlara  Erasmus+ Ana Eylem 1 Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri ve personeli için 2016 yılında  başvurularını kolayca yapmaları için imkan tanımaktadır
Ayrıca, gönderen kuruluşların öğrenciler ve personel hareketliliği kalitesini düzenlemek için kapasite oluşturmasını; bununla birlikte ödüllendirme, destekleme ve hareketlilik kalitesinin gelecekteki gelişimi hedeflenmektedir.

Uygun olan adaylar:
Başvurular tek bir VET kuruluşu ya da ulusal hareketlilik kurulu tarafından şu şartla ibraz edilebilir:

- VET Kuruluşu tarafından bireysel olarak yapılan başvurular için: Katılımcının program ülkesinde kurulmuş, kendi öğrencilerini ve personelini gönderen bir VET kuruluşu olması gerekmektedir.
- Ulusal Hareketlilik Kurulu olarak yapılan başvurular için: Katılımcının Ulusal Hareketlilik kurulunun Koordinatörü olması gerekmektedir. Ulusal Hareketlilik Kurulunun herhangi bir üyesi koordinatör olabilir.

Bir kurul (konsorsiyum), aynı program ülkesinden en az 3 üyeden oluşmalıdır. Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu üyeleri arasında, gönderen kuruluş, mesleki eğitim ve öğretim sunan bir kuruluş olmalı ve kendi öğrencilerini ve personelini gönderiyor olmalıdır. Konsorsiyum, resmi ya da gayri resmi olarak daha önce oluşturulmuş olabileceği gibi yeni kurulmuş da olabilir.

Uygun olan katılımcılar:
-Mesleki eğitim ve öğretim alanında (VET kuruluşu olarak tanımlanan) aktif herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş veya
-işgücü piyasasında aktif herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş


Katılımcı örnekleri:

-Mesleki eğitim okulu/kuruluşu/merkezi; kamu veya özel, küçük, orta ve büyük teşebbüsler (sosyal teşebbüsler dahil); ticaret odaları, zanaat/mesleki dernekler ve sendikalar dahil olmak üzere sosyal ortak veya diğer çalışma hayatı temsilcisi; 

yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde kamu kurumları; araştırma enstitüsü; vakıf; okul/enstütü/eğitim merkezi (okul öncesi eğitimden ortaokul eğitimine kadar-yetişkin eğitimi de dahil); kar amacı güdmeyen kuruluş, dernekler, sivil toplum kuruluşları, kariyer rehberliği yapan kuruluş, profesyonel danışmanlık ve bilgi hizmetleri; Mesleki eğitim ve öğretim alanında politikalardan sorumlu olanlar.

Her kuruluşun program ülkelerinden birinde kurulmuş olması gerekmektedir:
- Avrupa Birliği üye ülkeleri,
- EFTA- EEA ülkeleri:İzlanda, Lihtenştayn, Norveç,
- Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ve Türkye.
Mesleki Eğitim ve Öğrenme Hareketliliği, tam bir Erasmus+ Programı süresince verilir ve çağrıda daha sonra bahsedileceği üzere izlemeye tabidir.

Mesleki eğitim ve öğrenme hareketliliği şartı doğrudan bir finansman veya Ana Eylem 1 VET öğrencilerinin ve personelinin hareketliliği kapsamında fonlama garantisi anlamına gelmez.

Mesleki eğitim ve öğrenme hareketliliği şartı, Erasmus+ VET Hareketliliği’ne katılım için zorunlu değildir.
Online başvuruların, başvuruyu yapan kuruluş tarafından ülkelerinde bulunan ulusal ajansa sunulması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2015
Online başvuru formlarının Mart 2015 e kadar hazır olacaktır.
Daha fazla destek için, kurumların ülkelerindeki Ulusal Ajans ile irtibat kurması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/education/calls/0514_en.htm