Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Mesleki Eğitim Alanında Kırsal Kesimlerde karşılaşılan sorunlar oturumu!

Son Başvuru Tarihi : #

28 Ocak 2015: Kırsal ve uzak bölgelerde Mesleki Eğitim ve öğretim, Brüksel, Belçika

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi tarafından düzenlenen oturum, mesleki eğitim ve öğretim kapsamında kırsal ve uzak kesimlerde karşılaşılan sorunları belirlemek için ilgili sivil toplum önerilerini toplamayı amaçlamaktadır.

Kayıt için son başvuru tarihi: 26th January 2015, 12:00 CET

Daha detaylı bilgi için: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-vocational-education