Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

AB Yardım Gönüllüleri girişimi: Teknik Yardım ve Kapasite Geliştirme Proje Teklif Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : #

Avrupa Komisyonu, EACEA 03/2015 AB Yardım Gönüllüleri girişimi: Teknik Yardım ve Kapasite Geliştirme için proje teklif çağrısında bulundu.

AB Yardım Gönüllüleri girişimi, farklı ülkelerden gönüllüleri ve kuruluşları dünyaçapındaki insani projelerde çalışmak için birararaya getirir.

Bu çağrının amacı AB Yardım Gönüllüleri girişimine katılacak olan gönderen ve ev sahibi kuruluşların kapasitesini güçlendirmek ve gönüllü adaylarına ve AB Yardım Gönüllülerine ilişkin standart ve usüllerin uyumunu sağlamaktır.

Bu çağrıyla Avrupa Komisyonu 100’e yakın gönderen ve ev sahibi kuruluşun aşağıdaki alanlarda kapasitelerini güçlendirmeyi umar:  

- Yardım, rehabilitasyon ve kalkınma arasında bağlantı kurmanın   yanısıra afette risk yönetimi, afete hazırlık ve müdahale 
- Gönüllü adayları ve AB Yardım Gönüllüleri yönetiminin standart ve usüllerine göre gönüllü yönetimi;
- Üçüncü ülkelerde yerel gönüllülüğü güçlendirmek;
- İdari kapasiteyi de kapsayan belgelendirmeyi gerçekleştiren kapasiteler;
- Yerel düzeyde ihtiyaç değerlendirme araç ve yöntemleri;
- AB Yardım Gönüllüleri girişimi bağlamındaki projelere katılma amacıyla ortaklık kurma;
- Avrupa İnsani Yardım mutabakatında kabul edilen Avrupa Birliği insani yardım usüllerinin bildirimi ve bu usüllerin insani yardım düzeyleri ve görünülebilirliği konusunda farkındalık yaratma.
 
Teknik yardım ve kapasite geliştirme faaliyet teklifleri aşağıdakiler tarafından teslim edilmelidir:

- Üye Devlet kanunları uyarınca oluşturulan ve merkezleri Birlik sınırları içerisinde yer alan  kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Sivil toplum örgütleri); veya
- Üye Devlet kanunlarınca yönetilen sivil şarttaki kamu hukuku kurumları; veya
- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu

Sadece Avrupa Birliği  Üye Devletleri’nde (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere) kurulmuş tüzel kişilikler başvurabilir.        

Teklifleri teslim etmek için belirtilen son teslim tarihinde, adaylar insani yardım alanında en az beş yıllık faaliyet deneyimine sahip olmalıdır .

Teknik yardım projeleri, programa katılan en az üç farklı ülkeden aday ve ortak kuruluş içermelidir, bu kuruluşlardan;

- En az bir ortak kuruluş insani yardım alanında en az beş yıl aktif olmalıdır.
- En az bir ortak gönüllü yönetiminde asgari 5 yıllık deneyime sahip olmalıdır. 

Kapasite geliştirme projeleri en az altı farklı ülkeden aday ve ortak kuruluş içermelidir, bu kuruluşlardan;

- En az üç ortak üçüncü ülkelerden olmalıdır;
- Programa katılan ülkelerin tüm ortakları insani yardım alanında en az beş yıl aktif olmalıdır;
- Üçüncü ülkelerden en az iki ortak insani yardım alanında aktif olmalıdır;
- Programa katılan ülkelerden en az bir ortak, gönüllü yönetimi alanında asgari 5 yıl aktif olmalıdır.

Adaylar hem teknik yardım hem de kapasite geliştirme alanında proje teslim edebilir. Bu durumda, adaylar iki eylem için de başvuru yaptıklarını başvurularında belirtmelidir.             

Ortaklar

Diğer kişi ve kuruluşlar ortak olarak eylemde bulunabilirler. Bu ortaklar  eylemde gerçek bir rol oynarlar.(Örneğin;kapasite geliştirme ve/veya teknik yardım sağlayıcıları olarak uzmanlaşırlar.).

Geçerli faaliyetler:

Hem teknik yardım hem de kapasite geliştirme projeleri için desteklenen faaliyetler  aşağıdakileri içerebilir:

- Çalışma/kapsam ziyaretleri/haritalama ve analiz, seminerler/atölye çalışmaları/konferanslar, staj/meslek içi eğitim, personel hareketliliği ziyaretleri/eşleştirme düzenlemeleri, izleme ve değerlendirme, örgütsel incelemeler/değerlendirmeler, koçluk ve mentörlük, kolaylaştırılmış geri çekilmeler/takım kurma, eğitim kursları/eğitimcileri eğitme, uzaktan öğrenim/internet tabanlı seminerler/Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar (MOOC), danışmanlık, iyi uygulama değişimi/eşle öğrenme, simulasyon uygulamaları/müdahale değerlendirmeleri.

Bütçe

AB’ nin verdiği mali destek asgari 100.000 Euro’ dur ve 700 000 Euro’ yu geçemez. Eylemin geçerli masraf toplamının %85 ile sınırlıdır.

Son başvuru tarihleri:

- 1 Nisan 2015 (İki proje türü de 1 Eylül 2015 ve 31 Aralık  2015 tarihleri arasında başlamak zorundadır ve asgari 6 ay azami 24 ay sürmelidir.).
- 1 Eylül 2015 (İki proje türü de 1 Şubat 2016 ve 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında başlamak zorundadır ve asgari 6 ay azami 24 ay sürmelidir.).

Çağrı metni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.017.01.0010.01.ENG

Çeviren: Beyza BAHAR