Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Polonya'dan AGH Ortaklık Çağrısı!

Son Başvuru Tarihi : #

Slupsk Belediye Başkanlığı, Erasmus + Programı Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Avrupalı ortaklar arıyor.

Proje fikri
Amaç:

Kişisel ve sosyo-eğitim gelişimine  katkıda bulunacak temel becerileri kazanmak ve gelecekteki istihdamı geliştirmek için sosyal hayata aktif katılımı teşvik etmektir.

Hedefler:

  • Yaygın eğitimin tanınırlığını artırmak;
  • Gençleri, kendi beceri ve tercihlerini etkili bir şekilde istihdama dönüştürebilmesi için güçlendirmek;
  • Gençleri farklı eylemlere katılmaları ve daha özgür olmaları için cesaretlendirmek;
  • Gençlere kendi fikir ve görüşlerini açıklamanın yanı sıra kazandıkları deneyimi harekete geçirme fırsatı sunmak;
  • Farklı görüş ve geçmişe sahip kişilerle grup olarak çalışmayı ve iletişim kurmayı öğrenmelerini sağlamak.

Özgeçmiş ve amaç:

Slupsk Belediye Başkanlığı Erasmus + Programı Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Avrupa Gönüllü Hizmeti (son başvuru tarihi:4 Şubat 2015)  kapsamında proje önerisine istekli Avrupalı ortaklar arıyor. Gönüllüler ofis çalışanı görevlerini deneyimleyecek ve idari görevleri yerine getirmek için gerekli olan nitelikleri kazanacaklardır. Amacımız genç gönüllülerin kişisel ve sosyo-eğitim gelişimine ve gelecekteki istihdamı geliştirmek için sosyal hayata aktif katılımlarını teşvik etmelerine katkıda bulunacak  temel becerileri kazanmalarını mümkün kılmaktır.

Personeller görevlerini gerçekleştirirken; gönüllülerin tipik görevi, gönüllü yardımıdır:

- Slupsk’u ziyarete gelen  yabancı heyet toplantılarına katılarak; gönüllülerin dillerini ve iletişim becerilerini geliştirmesini sağlamak,
- Slupsk’ un ortaklarıyla işbirliğine ilişkin belgelerle uğraşma ve uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak temel yönetim becerileri edinmek için taslak mektupları hazırlama,
- AB’ den edinilen fonların olanaklarına aşina olmak için gençlik politikalarına yönelik ekstra bütçe fonları elde etme olanakları keşfetmek,
- Ofis talimatları, dış çevre ve iç belgelere aşina olmak,
- Gençlik meclisleri tarafından yürütülen bölgedeki gençlere daha iyi fırsatlar sunmaya ilişkin görevlerde yer almak,
- Gençleri şehrin kültürel hayatına dahil etmeyi teşvik etmek için kültür ve eğitim enstitüleriyle işbirliği içerisinde olmak,
- Slupsk’daki Avrupa Doğrudan Bilgi Merkezi tarafından yürütülen Avrupa faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin görevlere katılmak.

Bu proje gençlik bütünleşmesi, kültürlerarası bütünlük ve herkesin cinsiyet, ırk, cinsel eğilim, yaş vb. gibi faktörlere bakılmaksızın projede yer alması için eşit fırsatlar geliştirme gibi yöntemleri kullanarak bütünleşme ve gençlik katılımı  fırsatları sağlar. Proje, toplumsal katılımı sürdürmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çabalarımız AB fikrini benimseyen veya reddeden hedef grupların yanısıra yeterli imkanı olmayan ve tam olarak temsil edilemeyen kişileri projeye dahil etme yönündedir.

Aradığımız ortaklar:

Organizasyonumuz özellikle Avrupa Birliği’ne komşu olan ortak ülkelerden, çoğunlukla doğuda bulunan ortak ülkelerden (Belarus, Ukrayna) ve Rusya Federasyonu’ ndan, aynı zamanda programa katılan ülkelerden 28 AB üyesi ve AB üyesi olmayıp programa dahil olan ülkelerden-Makedonya,İzlanda,Lihtenştayn,Norveç,İsviçre,Türkiye; Balkanların batı kesiminden-Arnavutluk,Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Sırbistan’ dan katılacak gençleri biraraya getirmekle ilgilenmektedir: 

Belediye başkanlığımız şehir/belediyelerle veya onların ortaklık komitelerinin ya da yerel hükümetleri temsil eden kar amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak istemektedir.

Diğerleri

Akreditasyon sürecinin ilk aşamasını başarıyla geçmiş bulunuyoruz ve Ulusal Ajans’ ımızın akreditörüyle zaten tanışmıştık. Kuruluşumuz, Ulusal Ajansımızdan akreditasyon verilmesi kararına ilişkin resmi onay beklemektedir.

Son başvuru tarihi: 02 Şubat 2015
Proje son teslim tarihi: 4 Şubat 2015
Organizatör: Slupsk Belediye Başkanlığı
İrtibat kişisi: Katarzyna Janowska
Unvanı/Mesleği: Müfettiş Yardımcısı
E-mail: k.kanclerska@um.slupsk.pl
Telefon: +48 598 42 30 21
Adres: Town Hall, Pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Slupsk, Polonya
İnternet Sitesi: http://www.slupsk.pl/

Çeviren: Beyza BAHAR