Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Yaratıcı Avrupa Kültür Alt Programı için Başvurular...

Son Başvuru Tarihi : #

Yaratıcı Avrupa (2014-2020) – Kültür Alt Programı


Yaratıcı Avrupa – Kültür alt programı, kültürel eserlerin sınır ötesi dolaşımı ve kültürel oyuncuların hareketliliğinin ulus ötesi ve uluslararası çapta yürütülmesi için  kültürel ve yaratıcı organizasyonlara  destek verir.

Kültür alt programı özellikle şu çalışmaları destekler:

- Sektörel ve sektörler arası faaliyetleri üstlenmek için farklı ülkelerden kültürel ve yaratıcı organizasyonları biraraya getiren  ulus ötesi işbirliği projeleri;
- Farklı ülkelerin Avrupa kültürel ve yaratıcı organizasyon ağları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler;
- Ortaya çıkan yeteneklerin gelişimini, kültürel ve yaratıcı oyuncuların ulus ötesi hareketliliğini ve eserlerin dolaşımını teşvik eden kültürel ve yaratıcı sektörlere geniş şekilde etki etme ve kalıcı etkilerini öngörme potansiyeli olan Avrupa mesleki örgüt faaliyetleri; 
- Edebi çeviri ve çevrilmiş eserlerin teşvik edilmesi;

Yaratıcı Avrupa Kültür Alt Programında şu anda açık olan başvurular:

Avrupa platformları – Ortaya çıkan yeteneklerin gelişimi, kültürel ve yaratıcı oyuncuların ulus ötesi hareketliliği ve eserlerin dolaşımı için kültürel ve yaratıcı organizasyonlara destek verir.Platform bir koordinasyon kurumu ve programa katılan en az 10 farklı ülkede bulunan asgari 10 Avrupa kültür operatöründen  oluşur. 

Edebi çeviri  projeleri – Yüksek kalitedeki edebi eserlerin   ulus ötesi dolaşımını teşvik etmek için edebi çeviri projelerini, Birlik’ teki ve diğer katılımcı ülkelerdeki  kültürel ve dilsel çeşitliliği destekler. 
1. kategori – İki yıllık projeler: 3 ila 10 uygun kurgu eserinden oluşan paketin uygun bir dilden diğer uygun dillere çevrilmesi ve teşvik edilmesi (2 yıl içinde).
2. kategori – Ortaklık anlaşması çerçevesi: Anlaşmanın tüm süresini kapsayan eylem planı, çeviri, çevrilmiş kurgu eserleri paketinin dağıtımı ve teşviki için  uzun vadeli bir stratejiye dayanmalıdır.

Uygunluk:
- Alt-programa katılan ülkelerden birinde yasal olarak kurulan görsel-işitsel olmayan kültürel ve yaratıcı operatörler.

Uygun ülkeler:
- AB’ ye üye devletler, Norveç, İzlanda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye.
Uygun projeler: Özellikle kar amacı gütmeyen projeler. 

Son başvuru tarihleri:
Avrupa platformları: 25 Şubat 2015, 12:00  (CET/CEST, Brüksel saati)
Edebi çeviri projeleri: 4 Şubat 2015, 12:00  (CET/CEST, Brüksel saati)

Kültür alt programıyla ilgili tüm detaylara  buradan. ulaşabilirsiniz.
Daha fazla destek için lütfen ülkenizdeki Yaratıcı Avrupa Masası ile irtibata geçiniz:
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm


İletişim

EACEA Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı
Yaratıcı Avrupa Programı (2014- 2020)
Rue Colonel Bourg, 135-139
B- 1140 Brüksel
E-posta: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/contacts_en
Internet adresimiz: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Çeviren: Beyza BAHAR