Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Temel Haklar Ajansı (FRA) Roman Stajı Duyurusu!

Son Başvuru Tarihi :

Temel Haklar AB Ajansı (FRA) Roman Stajı için çağrı yayınladı.

Bu staj programı sadece Roman asıllı adaylara yöneliktir.

Staj programı, 1 Eylül tarihi itibariyle başlayacak olup minimum 3- maksimum 12 ay devam edecektir.

Stajın amacı:

- Stajyerler için, AB genelinde temel hakların tam anlamıyla saygı görmesini sağlamak konusunda Ajansın rolünün, hedeflerinin ve faaliyetlerinin anlaşılmasını sağlamak
- Stajyerlerin, FRA Birimlerinin ve sektörlerinin günlük çalışmaları hakkında Pratik deneyim ve bilgi edinmelerini sağlamak,
- Çok kültürlü, çok dilli ve çok etnik bir ortamda çalışma fırsatı sunmak, karşılıklı anlayış, güven ve hoşgörünün gelişimine katkıda bulunmak,
- Yeni yönetim ruhu içerisinde ve aktif katılımla gerçek Avrupa vatandaşlığı farkındalığı yaratmak için Avrupa entegrasyonunu teşvik etmek,
- Stajyerlere daha önceki bilgi ve/veya deneyimlerini kullanma fırsatı vermek,
- Stajyerlerin, AB ‘de yaşayan herkes için temel hakları bir gerçeklik haline getirmek olan Ajans misyonuna katkıda bulunmalarına izin vermek.

Uygun başvuru sahipleri:

- Roman asıllı adaylar için diplomalı bir yükseköğretimin tamamlanmış olması (lisans derecesi veya eşdeğeri gibi) veya diplomalı bir ortaöğretimin tamamlanmış olması ve başvuru yaptıkları birimle alakalı bir işte  en az 2 yıl çalışmış olmaları gerekmektedir.
- Avrupa Birliği üye ülke, aday ülke ve potansiyel aday ülke vatandaşları,
- Stajyerlerin çok iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Aşağıdaki FRA Birimlerinde Staj sunulmaktadır:

- Müdürlük;
- Yönetim;
- İnsan Kaynakları ve Planlama;
- Eşitlik ve Vatandaş Hakları;
- Özgürlük ve Adalet;
- İletişim ve İş ve Sosyal Yardım.

Stajyerler aylık 1000 Euro hibe alacaklardır.

Engelli stajyerler hibelerine ek olarak toplam hibe tutarının en fazla %50’si miktarında bir destek alabilirler.

Staj süresi en az 3 ay ve genç mezunlar için en fazla 12 aydır.

Son başvuru tarihi: 2 Mart 2015, 13:00 (CET)

Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.