Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Afrika-Avrupa Gençlik İşbirliği Seed Fonu Çağrısı!

Son Başvuru Tarihi :

2015 Yılı Afrika-Avrupa Gençlik İşbirliği Başlangıç Fonu (Seed Funding) başlatıldı.

Afrika-Avrupa Gençlik İşbirliği Başlangıç Fonu, Avrupa Komisyonu –Avrupa Yardım ve İşbirliği Ofisi ve Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi arasındaki Ortak Yönetim Anlaşması çerçevesinde sunulan ve Afrika-Avrupa Gençlik değişimleri, ağ oluşturma ve sivil aktörlerin siyasi katılımını teşvik etmeyi amaçlayan hibe tahsisidir. Amaç, Gençlik liderlerine, Gençlik çalışanlarına, uzmanlara, eğitmenlere Avrupa-Afrika Gençlik aktivitelerine ve Gençlik değişim projelerine katılma fırsatı vermektir.

Uygun Adaylar/Projeler:

-gençlik kuruluşları, ağları veya yerel, ulusal, bölgesel veya uluslararası düzeyde Afrika-Avrupa Gençlik İşbirliğini teşvik etmede aktif sivil aktörler;
-Afrika’dan ve/veya Avrupa’da yaşayan Afrika  Diasporasından kurumların sunduğu projelere  ve projede  Afrika Gençlik katılımı hibe desteği sunmayı ve/veya projelerinde Afrika Diasporası’nın katılımını sağlamaya yönelik projeleri olan Kurumlara/ağlara öncelik verilecektir;
- Projede hibeden yararlanacak olan katılımcıların 35 yaşın altında olması gerekmektedir;
- Deneysel bir yaklaşım ile yenilikçi projeler desteklenmektedir;
- 3. Afrika-Avrupa Gençlik Liderleri Zirvesi’nde (30 Mart-2 Nisan 2014) belirlenen tematik önceliklere cevap veren projeler- Bu çağrıda Gençlik Liderliği, Gençlik Girişimciliği ve Barış Temin Edenler olarak Gençlerin yanı sıra Zirve’nin devamındaki girişimler teşvik edilmektedir;
- Gençlik için Üniversiteler Ağı ve Küresel Vatandaşlık  kapsamındaki projeler (Gençlik ve Kalkınma Afrika Üniversitesi gibi) de oldukça desteklenmektedir.

Bütçe: Her proje/kurum için en fazla 2500 Euro. Farklı kurumlar tarafından gönderilmiş olsa dahi her bir proje için bir hibe vermek mümkündür. Başlangıç Fonu hibesini bir projenin parçası olarak talep etmek mümkün fakat proje Avrupa Komisyonu tarafından fonlanıyorsa çifte fonlamadan kaçınmak için bu mümkün değildir.

Projeler, 15 Nisan- 15 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir, erteleme söz konusu değildir. 2015 yılı takvimi için Üniversite Ağları etkinlikleri henüz kapanmadığı için, bu çerçevede gerçekleştirilecek olan proje tarihleri için bir istisna yapılabilir. Başvurular İngilizce veya Fransızca olarak gönderilebilir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2015.

Daha detaylı bilgi için: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/AfricaEuropeCooperation/JMA/PresentationSeedFunding_2015.pdf