Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Sosyal Diyalog için Yeni Bir Başlangıç Konferansı!

Son Başvuru Tarihi :

5 Mart 2015: Üst Düzey Konferans- Sosyal Diyalog için Yeni Bir Başlangıç 

“Sosyal diyalog için yeni bir başlangıç” üst düzey konferansı, AB çapında sosyal diyaloğun güçlendirilmesi ile AB endüstriler arası sosyal ortaklar ve tüm üye devletlerin ulusal iştiraklerinin yanı sıra AB sektör sosyal ortak kuruluşları için somut yollar üzerine odaklanacaktır.

Tüm düzeyde sosyal diyalog Avrupa sosyal market ekonomisinin işleyişi  ve rekabet edebilirlik ve adaletin teşvik edilmesi için bir ön koşuludur.

Etkinliğe katılım sadece davet üzerinedir. Ancak, etkinlik canlı olarak merkezi Avrupa saatiyle (CET) 09:15-15:30 arasında buradan takip edilebilir.

Kaynak: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329&eventsId=1028&furtherEvents=yes