Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Polonya'dan Gençlik Değişim Projesi Ortaklık Çağrısı!

Son Başvuru Tarihi :

Başlık: Yaratıcılık Laboratuarı, Gençlik Alanı

Etkinlik Türü: Gençlik Değişimi

Tanım: Polonya Gençlik Derneği ARTwarium kültür projesi ortağı arıyor.

Çağrı; Sivil Toplum Kuruluşları, Eğitim- Öğretim Kurumları, Yerel yönetim Kurumları ve 16-30 yaş arası gençlere yöneliktir.

Polish Radio London ve Bralin FM projenin medya ortakları arasındadır.

Projenin esas amacı; katılımcıların sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımını arttırmak, çeşitli kurum ve kişilerin aracılık yaptığı girişimler yoluyla taban örgütlenmesinin işleyişini şekillendirmektir. Bu, gençlik radyo ve internet ağının işleyişine, aktivitelerin şekline ve bu alanda yaygın eğitim konseptinin etkisine odaklanmıştır. Proje 3 ögeden oluşacaktır. İlk öge müzik atölyelerinin dizisini içerecektir.(Gençler için internet üzerinden yayınlanan interaktif canlı konserin yanısıra gençler tarafından özel müzik fakültesi oluşturulacaktır.)Proje bu aşamada ortak ülkelerde aynı anda sonlanacaktır. İkinci öge; müzik konulu çalışma, konum tabanlı oyun ve projenin büyük finalini içerecektir.(Bu final kurs gezisi ve eğitim formunda çalışmayı içerecektir.) Üçüncü öge BRALİN FM olarak adlandırılan internet-radyo ağının işleyişini ve radyo aktiviteleri dahilinde medya ve gazetecilik seminerlerinin organizasyonunu içerecektir.(Bu, ortak ülkelerin yanısıra ev sahibi ülkenin çalışmasını da içerecektir.)

Düzenlenen radyo tiyatrosu tarafından projenin en genç müdahil katılımcısına eğitim sorunlarını kavrama fırsatı verilecektir. Elde edilen materyaller, ortaklarımızın ve bizim bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarına, kültür merkezlerine ve eğitim enstitülerine dağıtılacaktır. Kentsel alandaki konum tabanlı oyun organizasyonu projenin kapanış noktası olacaktır.  Bu tavşan-tazı oyununu, birden ortaya çıkan insanları, sokak olaylarını ve bilgisayar oyunlarının unsurlarını birleştirecektir. Bu oyun çocuk ve genç proje katılımcılarının orjinal fikirlerine dayanacaktır. Oyunun amacı, katılımcılar arasında sanatsal gelişim fırsatlarını ve mevcut olanakları arttırmak olacaktır.

Radyo tiyatrosu, yerel internet-radyo ağından genç gazetecilerin ve katılımcıların atölyelerinin yardımı ile üretilen ve tiyatral metne dayanan radyo oyunları ile bağlantılı bir projedir.

Radyo oyunu; şarkı yazarı, ses yapımcısı, yönetmen ve oyunculardan oluşan bir takım tarafından radyo stüdyosunda kaydedilir.(Eğer ihtiyaç duyulursa)

Gençlerin kazanacakları beceriler ve yetkinlikler şunlardır:

 • Radyo düzenlemeleri
 • Yeni materyaller hazırlamak, karmaşık konular üzerinde çalışmak, kültürel yaşam üzerine haber servis raporları hazırlamak
 • Mikrofon ile çalışmak
 • Televizyon ve radyo ekipmanlarını kullanmak
 • Yapım ekibinde çalışmak
 • Televizyon ve radyo dilini kullanma yeteneği
 • Radyo diyaloglarını yazmak
 • Gazetecilikle ve haberlerle ilgili radyo programı yapmak
 • Bahsi geçen konu alanında raporlar hazırlamak
 • Stüdyo kaydı yapmak ve ses yayını içinde çalışmak
 • Zaman baskısı altında çalışma ve stres yönetimi
 • Analitik düşünme, yapay ses ve ses ölçümü
 • İnsanlarla iletişim kurma, tartışma ve sorular sorma
 • Gazetecilikle ilgili tüm mevcut kaynakları kullanma

Projenin detaylı amaçları:

 1. Özsaygı ve sosyal bir gruba ait olma hissini yükseltmek, sanatsal ve kültürel yaşamın değerine katkıda bulunmak
 2. Özgün sanatsal faaliyetlerin oluşumuna uygun yer oluşturan çevre yaratmak için başlangıç noktası olacak olan aktif eylemlerin artışı, eğitmenlerin tecrübelerinin kullanımının yanısıra çeşitli girişimlerde meşgul gençleri müzik, konum tabanlı oyun, gazetecilik ve medya  sınıflarına katarak cesaretlendirmek
 3. Zararlı kalıplaşmış davranışları ortadan kaldırarak ve olumlu davranışlar öğreterek çocuklar ve gençler arasındaki olumsuz tutumları azaltmak, bunun sayesinde katılımcılar izolasyon, yanlızlık, reddedilme duygularından kurtulacak ve fark hissedecek
 4. Aşağıdaki yeteneklerin gelişimine bakarak gençler ve çocuklar arasında yaratıcı tutumun artışı: iletişim, müzik, gazetecilik, kamera çalışması vb.

Projenin olası sonuçları:

 • Seminerlere katılan ve yerel bölgede yaşan vokalistlerin ve gençlik gruplarının müzik yeteneklerini gelişmesi, grupları destekleme ve şarkı oluşturma sürecinde genç müzisyenlerin bilgi düzeylerinin artması
 • Patolojik davranış ile sosyal dışlanmanın önlenmesi ve  katılımcılar arasındaki sosyal farklılığın azaltılması
 • Çocuklar ve gençler arasındaki yaratıcı tutumun güdülenmesi, iletişim becerilerinin gelişmesi, müzikal ve diğer yeteneklerin gelişmesi, özsaygının artması. Aynı zamanda sınıflar, gençlere bir grupta nasıl çalışılacağını ve toplum önüne çıkmayı nasıl daha az stresli hale getireceklerini de öğretecektir.
 • Aktif kültürel ve sanatsal yaşam arayışını güçlendirecek tutumların şekillendirilmesi, isimlerin ve duyguların nasıl ayırt edileceğinin öğretilmesi; aynı zamanda duyguların serbest bırakılmasını sağlamak sanat ve müziğin güzelliğine duyarlı katılımcılar meydana getirecektir.

Yer: Polonya/ Bralin

Zaman: 01/08/2015- 31/12/2015 tarihleri arasında 10 gün

Son Katılım Tarihi: 18/03/2015

İletişim: Dawid Kosakiewicz

E-mail: artwarium@onet.pl

Çeviren: Gülçe İğmen