Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Gençlik Temsilcileri için Çağrı

Son Başvuru Tarihi : #

Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu’nun Gençlik temsilcileri çağrısı (2016-2017)

Avrupa Konseyi’nin Gençlik birimi, ortak yönetim sistemi (co-management system) olarak bilinen Sivil Toplum Gençlik kuruluşları (NGYOs) ve hükümet arasındaki işbirliği temeli üzerine çalışır. Bu; Avrupa Konseyi Gençlik biriminin standartlarını ve çalışma önceliklerini belirlemek ve ilerideki bütçeleme ve program süreçlerinde önerilerde bulunmak için Sivil Toplum Gençlik kuruluşları’ndan temsilciler ve Gençlik ağları hükümet yetkilileri (Avrupa Gençlik Yönetim Komitesi) yakın işbirliği yapmaktadır anlamına gelir.

Gençlik Danışma Kurulu,ortak yönetim sisteminin sivil toplum ortağıdır.

Avrupa Gençlik Forumu üyesi olmayan Sivil Toplum Kuruluşlarının veya ağlarının temsilcileri, iki yıllık bir görev süresi için (Ocak 2015-Aralık 2017) Gençlik Danışma Kurulu’nda bir koltuk almak için başvuru yapmaya davetlidir.

Adaylar, 18-30 yaş aralığında olmalı, kendi kurum/kuruluşlarından Danışma Kurulu çalışmalarına aktif olarak katılabileceklerini gösteren onay yazısı almalı ve tercihen aşağıdaki öncelik alanlarından en az birinde deneyim sahibi olmalıdır:

1-   Yenilikçi katılım formları aracılığıyla demokratik vatandaşlığı geliştirmek
2-   Gençlerin özerkliği ve haklarına erişimi
3-   Kapsayıcı ve barışçı toplumları teşvik etme

Son başvuru  tarihi: 30 April 2015

Daha detaylı bigi için: http://bit.ly/18xkQz7