Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongresi, Brüksel, Belçika

Son Başvuru Tarihi : #

27-30 Nisan 2015: Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongresi, Brüksel, Belçika

Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongresi 2015, Avrupa Konseyi Belçika Başkanlığı’nın gerçekleştridiği en önemli girişimlerden birisidir. Bu kongrede, 2010 yılında Ghent’te Belçika AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleşen 1. Toplantıdan bu yana gençlik çalışmaları politika ve uygulamalarındaki gelişmeler değerlendirilecektir. Toplantı, Avrupa’da gençlik çalışmaları etrafındaki siyasi ve kurumsal tartışmalara yeni bir ivme kazandırmak için benzersiz bir fırsat olacaktır.

Avrupa genelinden tüm paydaşlar:

-2010 Yılından bu yana gençlik çalışmaları uygulamalarını ve politikalarını belirlemek ve değerlendirmek

-Yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde gençlik çalışmaları alanında karşılaşılan sorunları tartışmak

-Tanınırlığı güçlendirmek için gençlik çalışmaları çeşitliliği içerisinde ortak bir zemin bulmak

-“İleriye Bakmak” başlıklı kapanış oturumunda sunulacak nihai bildiriyi hazırlamak için biraraya geleceklerdir.

Nihai Bildirinin amacı:

-Avrupa’daki gençlik çalışmaları için yenilenmiş strateji, gündem ve eylem planının hazırlanmasına katkıda bulunmak;

-Avrupa Konseyi ve/veya AB düzeyinde gençlik çalışmalarının değeri ve önemi üzerine ortak bir fikir yakalamak için kurumsal süreci harekete geçirmek;

-Avrupa’da gençlik çalışmalarının gelişimi ve yenilenmesini sağlamak için karar alışılara ve uygulayıcılara destek vermek;

Daha detaylı bilgi için: http://www.eywc2015.eu/home