Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Demokrasi Dünya Forumuna katılmak ister misiniz?

Son Başvuru Tarihi :

Girişim/fikirler için Demokrasi Dünya Forumu Çağrısı

Demokrasi için Strazburg Dünya Forumu,dünya genelinde demokrasinin ana sorunlarını tartışmak ve demokratik yeniliği teşvik etmek için liderleri, fikir üretenleri, sivil toplum aktivistlerini, iş temsilcilerini, sosyal yenilikçileri, akademi mensuplarını ve medyayı bir araya getiren yıllık bir buluşmadır. Dördüncüsü, 18-20 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan forum özgürlüğü ve demokratik istikrarı tehlikeye atmadan demokrasinin güvenlik risklerini belirlemede karşılaştığı sorunlar üzerine odaklanacaktır. Forum ilk kez, sadece mevcut girişimleri sergilemekle kalmayıp aynı zamanda artan güvenlik tehditleri karşısında demokrasinin temel prensiplerini korumak ve geliştirmek için yenilikçi, denenmemiş fikirler oluşturmak üzerine odaklanacaktır.

Dünya genelinde ilgilenen kuruluşlar, ifade özgürlüğü, kamu güvenliği ve vatandaş mahremiyeti gibi temel demokrasi ilkelerini koruyan bir şekilde güvenlik tehditlerine cevap veren bir örnek/girişim veya fikir sunarak, anketteki soruları doldurup 15 Mayıs 2015 tarihine kadar geri göndermek kaydıyla başvuru yapabilirler.

Daha detaylı bilgi için: http://bit.ly/1DQ6mlJ