Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

CEDEFOP'ta staj imkanı!

Son Başvuru Tarihi :

Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi, CEDEFOP hem genç üniversite mezunları hem de Doktora öğrencileri için (hayat boyu öğrenme çerçevesinde üniversite diplomasını yeni almış ve yeni profesyonel kariyerlerinin başlangıcında olan kişiler de dahil) 9 aylık bir dönem için hizmet içi eğitim sunuyor. 

Stajerler sadece Avrupa Birliği üye ülke ve aday ülke vatandaşları arasından seçilecektir. 

Eğitim dönemi CEDEFOD birimlerinden birinde iş deneyimini kapsamaktadır ve her yıl 1 Ekim’den Haziran sonuna kadar devam etmektedir. 

Stajerler aylık aşağıda belirtilen tutarlarda hibe alacaklardır:

-Yurtdışından gelen stajerlerin (AB üye ülkelerinden veya aday ülkelerden) yanısıra Yunanistan’da yaşayan ve staj süresince Selanik’e seyahat etmeye ihtiyaç duyan stajerlere aylık 918.53 Euro

-Hizmet içi eğitim başlamadan önce Selanik’te yaşayan stajerler aylık 688.90 Euro

Eşit katılımı sağlamak için, engelli stajerler temel hibenin %50’si kadar ek yardım yapılabilir.

Bu yıl için online başvurunuzu buradan yapabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 8 Haziran 2015, saat 15.00 Yunan zamanı (CET+1).

Daha fazla bilgi için: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships