Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Gençlik alanında AB-Çin işbirliği: geçmiş deneyimler ve geleceğe yönelik perspektifler semineri

Son Başvuru Tarihi : #

15-17 Eylül 2015: “Gençlik alanında Avrupa Birliği ve Çin işbirliği- geçmiş deneyimler ve geleceğe yönelik perspektifler”, Brüksel, Belçika

Gençlik alanında AB-Çin işbirliği, kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek ve iki taraf arasında karşılıklı güven ve saygı inşa etmek için AB ve Çin arasındaki bilgiye ve ortak anlayışa katkı sağlanmasını destekleyen, Yüksek Düzey Kişilerarası Diyalogu’nun (HPPD: High Level People to People Dialog) bir parçasıdır. HPPD toplantılarında, AB-Çin politika diyaloğu ve gençlikle alakalı konularda gençlik alanında uzman seminerlerini öngören Ortak açıklamalar ve takip eylem eylem planı kabul edilmektedir. Seminerler, Avrupa Komisyonu ve bütün Çin Gençlik Federasyonu (ACYF) işbirliği ile hazırlanmaktadır.

2015 yılı, diğerlerinin yanısıra Eylül 2015’te Brüksel’de düzenlenecek olan olağanüstü HPPD toplantısı ile kutlanacak AB-Çin diplomatik ilişkilerinin 40. Yıldönümüne damgasını vuruyor.

Avrupalı paydaşlara (Üye ülkeler ve Avrupa Gençlik Forumu) danışarak Avrupa Komisyonu, Avrupa’dan yaklaşık 30 katılımcı seçecektir.

Uygun katılımcılar:

  • Bölgelerarası ve kültürlerarası gençlik işbirliği alanında uygun deneyime sahip;
  • Gençlik alanında Çin ile kanıtlanımış işbirliği olan;
  • Gençleri, diğer kıtalardaki gençler ile işbirliği yapmaya teşvik eden gençlik çalışma faaliyetlerinde pratiğe sahip;
  • Bölgelerarası faaliyetlerde gençlik katılımını etkileyen etken ve araçlar hakkında bilgi sahibi;
  • Katılım ve dahil etmeye odaklanmış uluslararası gençlik faaliyetlerinde elinden gelen çabayı gösteren gençlik ihtiyaçlarını anlayan;
  • Gençlik alanında Çin ile işbirliği kurmaya ilgili,

Seminerin çalışma dili İngilizce ve Mandarin olacaktır.

Avrupa Komisyonu, tüm etkinlik süresince AB katılımcılarının Brüksel’de seyahat, konaklama ve yemek masraflarını karşılayacaktır. 

Son başvuru tarihi: 2 Haziran 2015

Daha detaylı bilgi için: http://bit.ly/1BtYh6w