Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Spor Diplomasisi Üzerine Üst Düzey Grup Başvuru Çağrısı

Son Başvuru Tarihi :

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürülüğü (DG EAC), Komiser Navracsics’in siyasi önderliğinde Spor Diplomasisi Üzerine Üst Düzey Grup oluşturmak için Başvuru Çağrısı başlattı.

Grubun amacı AB dış politikasında ve özel olarak kamu diplomasisinde sporun önemini değerlendirmektir. Sporun, AB’nin dış siyasi hedeflerini (örneğin ortak ülkelerle ilişkilerin kolaylaştırılması) yakalamaya nasıl yardımcı olabileceğini belirleyecek ve AB kamu diplomasisinin bir parçası olarak üçüncü ülkeler ve bölgelerle diyaloğun bir öğesi olacaktır.

Amaç

Grup aşağıdaki konularda bir rapor hazırlamalı ve bir dizi tavsiye üretmelidir:

-AB diplomasisine yardımcı olma konusunda sporun potansiyeli
-Avrupa değerlerini oluşturmak ve ilerletmekte sporun kapasitesi
-İşbirliğinin geliştirilmesinde, AB’nin, sporun bir araç olarak kullanımının desteklemesinin yolları
-üçüncü ülkelerde, AB’nin,  sporun geliştirilmesi ve kapasite oluşturulmasını desteklemesinin yolları
-Avrupa sporunu, onun özelliklerini, değerlerini  ve Avrupa dışındaki etkinliklerini daha iyi desteklemek için AB tarafından kullanılan araçlar

Final raporu Haziran 2016’ya kadar oluşturulmalıdır.

Üst Düzey Grubun Bileşimi

Komisyon tarafından görevlendirilecek grubun üyeleri:

1-   Spor alanında aktif kuruluşlar, özellikle federasyonlar, profesyonel ve halk spor birlikleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum (Avrupa ve uluslararası kuruluşlar da dahil)
2-   Bağımsız olarak hareket eden ve kendi kişisel görüşlerini ifade eden bireyler

Uygun adaylar, spor diplomasisinde belirli bilgiye sahip olmalı ve mesleki deneyim sergilemelidirler.

Kuruluşlar açısından, uluslararası veya ulusal veya bölgesel kuruluşların Avrupa şemsiye kuruluşu olmalıdırlar.

Kuruluşların temsilci veya temsilcilerinin yanısıra bireysel başvuru sahipleri:

-Üst düzey grubun çalışmalarıyla ilgili alanlarda Avrupa ve/veya uluslararası düzeyde kanıtlamış yetkinlik ve deneyime sahip olmalı
-Kuruluş temsilcisi olması durumunda  uygun bir üst düzeyde olmalı
-İyi düzeyde İngilizce, Fransızca veya Almanca bilgisine sahip olmalı.

Üst Düzey Grup Brüksel’deki Komisyon binasında en az 4 toplantı gerçekleştirecektir.Üst Düzey Grubun çalışmaları Ekim 2015’te başlayacaktır.

Katılımcılar tarafından yapılan seyahat ve iaşe masrafları Komisyon tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar kendi çalışmaları için ücret almayacaklardır. Belgeler için çalışma dili İngilizce olacaktır.

Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2015, 18:00 (Brüksel saati)

Daha detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/sport/news/documents/application-sport-diplomacy_en.pdf