Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Halk Sporu Üzerine Üst Düzey Grup Başvuru Çağrısı

Son Başvuru Tarihi :

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürülüğü (DG EAC), Komiser Navracsics’in siyasi önderliğinde Halk Sporu Üzerine Üst Düzey Grup oluşturmak için Başvuru Çağrısı başlattı.

Grubun amacı; Avrupa toplumunda halk sporunun rolü ve yerini değerlendirmek ve AB’nin halk sporunu nasıl daha iyi destekleyebileceği hakkında fikirler sunmaktır.

Ayrıca, hoşgörü gibi pozitif değerlerin desteklenmesinde halk sporunun rolünü değerlendirecektir.

Amaç

Grup aşağıdaki konularda bir rapor hazırlamalı ve bir dizi tavsiye üretmelidir:

-AB’de halk sporunun toplumsal önemi (örneğin sosyal dahil etme)
-halk sporunun ekonomiye katkısı
-profesyonel spor ve halk sporu arasındaki bağlantı
-AB’nin halk sporunu daha iyi desteklemesinin yolları
-AB Üye ülkeleri genelinde yönetim ve finsman modeli
-Üye ülkelerde halk sporunu desteklemek üzerine iyi uygulamalar

Final raporu Haziran 2016’ya kadar oluşturulmalıdır.

Üst Düzey Grubun Bileşimi

Komisyon tarafından görevlendirilecek grubun üyeleri:

1-   Spor alanında aktif kuruluşlar, özellikle federasyonlar, profesyonel ve halk spor birlikleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum (Avrupa ve uluslararası kuruluşlar da dahil)
2-   Bağımsız olarak hareket eden ve kendi kişisel görüşlerini ifade eden bireyler

Üst Düzey Grup üyelerinin görevlendirilmesi çalışmalar süresince olacaktır.

Uygun adaylar, halk sporu alanında belirli bilgiye sahip olmalı ve mesleki deneyim sergilemelidir.

Kuruluşlar açısından, uluslararası veya ulusal veya bölgesel kuruluşların Avrupa şemsiye kuruluşu olmalıdırlar.

Kuruluşların temsilci veya temsilcilerinin yanısıra bireysel başvuru sahipleri:

-Üst düzey grubun çalışmalarıyla ilgili alanlarda Avrupa ve/veya uluslararası düzeyde kanıtlamış yetkinlik ve deneyime sahip olmalı
-Kuruluş temsilcisi olması durumunda  uygun bir üst düzeyde olmalı
-İyi düzeyde İngilizce, Fransızca veya Almanca bilgisine sahip olmalı.

Üst Düzey Grup Brüksel’deki Komisyon binasında en az 4 toplantı gerçekleştirecektir.Üst Düzey Grubun çalışmaları Ekim 2015’te başlayacaktır.

Katılımcılar tarafından yapılan seyahat ve iaşe masrafları Komisyon tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar kendi çalışmaları için ücret almayacaklardır.

Belgeler için çalışma dili İngilizce olacaktır.

Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2015, 18:00 (Brüksel saati)

Daha detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/sport/news/documents/application-grassroots-sport_en.pdf