Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

LIFE Fonlama Programı Teklif Çağrısı...

Son Başvuru Tarihi : #

Avrupa Komisyonu, LIFE (Çevre ve İklim Eylemi için Mali Araç) Fonlama Programı 2014-2020 kapsamında çevreyle ilgili projeler için ikinci teklif çağrısını yayınladı. 

Bu çağrı Çevre alt programı kapsamında , "Geleneksel" projeler, Hazırlık projeleri, Entegre Projeler, Teknik Destek Projeleri ve Kapasite Geliştirme Projeleri  için eylem hibelerini kapsamaktadır.

İklim eylem alt programı için, bu çağrı sadece "Geleneksel" projeler, Hazırlık projeleri, Birleşik Projeler, Teknik Destek Projeleri ve Kapasite Geliştirme Projeleri  için verilecek olan hibeyi kapsamaktadır. 

Teklifler AB’de kayıtlı tüzel kişiler (kuruluşlar) tarafından gönderilebilir. Başvuru sahipleri: (1) kamu kurumları, (2)özel ticari kuruluşlar ve (3)özel ticari olmayan kuruluşlar (STK’lar dahil) olabilir.

Adaylar, tekliflerini hazırlarlarken LIFE 2015başvuru paketini(sadece İngilice hazırlanmıştır) kullanmalıdırlar. Uygunluk, başvuru prosedürü, eş-finansman oranları ve diğer tüm detaylara bu paketten ulaşabilirsiniz. Her bir program için özel olarak hazırlanmış bilgi kitine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca hangi programa başvuru yapacağınız konusunda tereddüt yaşıyorsanız Oryantasyon belgesini inceleyebilirsiniz

Son Başvuru Tarihleri:

"Geleneksel" projeler:

-İklim Değişikliğinin azaltılması: 15 Eylül 2015, 16:00, Brüksel yerel saati
-İklim Değişikliğine Uyum: 15 Eylül 2015, 16:00, Brüksel yerel saati
-İklim Yönetimi&Bilgisi: 15 Eylül 2015, 16:00, Brüksel yerel saati
-Çevre&Kaynak Verimliliği: 1 Ekim 2015, 16:00, Brüksel yerel saati
-Doğa&Biyoçeşitlilik: 7 Ekim 2015, 16:00, Brüksel yerel saati
-Çevresel Yönetim&Bilgi: 7 Ekim 2015, 16:00, Brüksel yerel saati

Hazırlık projeleri: 30 Ekim2015,16.00, Brüksel yerel saati

Entegre projeler: 1 Ekim 2015, 16.00, Brüksel yerel saati

Teknik Destek Projeleri: 15 Eylül 2015,16.00, Brüksel yerel saati

Kapasite Geliştirme Projeleri: 30 Eylül 2015,16:00’ya (Brüksel yerel saati) sürekli devam eden bir şekilde 

Daha detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm