Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Uluslararası Vatandaş Medya Ödülleri...

Son Başvuru Tarihi : #

Uluslararası Vatandaş Medya Ödülleri 2015 yayınlandı!

Bu ödül; özel, kar amacı gütmeyen üreticiler tarafından video ve işitsel kategorilerde, vatandaş medyası ve onun ürünleri alanındaki çalışmaları onurlandırmayı amaçlamaktadır.

2015 Yılı versiyonunun konusu “Bizim Dünyamız, Bizim Saygınlığımız, Bizim Geleceğimiz-Sürdürülebilir Kalkınma ve Katılım”.

Avrupa ülkeler topluluğu, 5 yıl önce Milenyum Kalkınma Hedeflerini yayınladı. Bu amaçlar doğrultusunda 2015 yılı son tarih olarak belirlendi. Bu nedenle şimdi bulgular ve müzakereler değerlendirilecek ve gelecek yıllar için yeni hedefler belirlenecektir.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 2015 yılını “Avrupa Kalkınma Yılı” olarak ilan etti. Bu yılki Vatandaş Medya Ödülünün konusu 2015 yılı sloganına uygun olarak belirlendi. Vatandaş medya, dünyanın heryerinden insanları küresel birliktelik ve aktif katılım için daha duyarlı yapacaktır.

Bu konunun duyurusu ve seçimi ile ödülü destekleyenler ve ödülün sponsorları, “Sürdürülebilir Kalkınma” konusunda vatandaşlara TV ve radio programları yapma ve yayınlama konusunda ilham vermeyi istemektedir.

Bu nedenle, odak konu, uygulama kalitesi, özgünlük, araştırmanın uygunluğu ve original oluşu üzerinedir. Prodüksiyonun özellikleri jüri tarafından değerlendirilecektir.

Jüri şu kategorilerde para ödülü verecektir: video ve işitsel (20 dakikadan uzun olmamak kaydıyla)

Girişler 1 Ekim 2014-30 Eylül 2015 tarihleri arasında oluşturulmuş olmalıdır.

Her bir üretici tarafından bir giriş yapılabilir.

Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2015.

Daha fazla bilgi için: http://www.icm-award.com/information