Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

"İlk EURES işiniz" teklif çağrısı yayınlandı!

Son Başvuru Tarihi :

“EaSI-EURES: Hedeflenen hareketlilik şeması-İlk EURES işiniz” için  yeni bir teklif çağrısı açıldı!

İşçilerin heraket özgürlüğünü güçlendirmeyi, genç mobil adayların ev sahibi ülkeye entegrasyonunu geliştirmek için yenilikçi yolları test etmeyi, özellikle “karşılama/entegrasyon kültürü” gelişimini harekete geçirmeyi ve aşağıdaki konulara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır:

  1. Doldurulması zor boşlukları AB, EFTA/EEA düzeyinde mevcut gençlik işgücü ile doldurmak
  2. AB EFTA/EEA ülkelerinde kapsamlı hareketlilik destek hizmetlerini geliştirmek ve AB EFTA/EEA ülkelerinden işgücü sağlamak isteyen işverenlere sunulan hizmet kalitesini artırmak
  3. Eğitimden iş hayatına geçişe yardımcı olacak önemli bir unsur olarak çıraklar ve stajyerler için sınır ötesi eşleştirme ve yerleştirme hizmetlerini artırmak
  4. İşçi hareketliliği engellerini belirlemek 

Teklifler aşağıdaki konuya odaklanmalıdır:

-İş yerleştirmeleri (zorunlu öğe) ve aşağıdaki yerleşim türlerinden en az biri
-Stajyerlik
-Çıraklık

Son başvuru tarihi: 16 Ekim 2015

Daha detaylı bilgi için: http://bit.ly/1ia1rsL