Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

ALF 2015 Yılı Teklif Çağrısı Yayınlandı!

Son Başvuru Tarihi :

Anna Lindh Vakfı (ALF), Kültürlerarası Vatandaşlık ve Kültürlerarası Sanatsal Ortak-Üretim Eğitimi alanındaki projelere destek sağlamak amacıyla 2015 Yılı Teklif Çağrısını yayınladı. 

Anna Lindh Vakfı (ALF), sadece Güney Akdeniz ülkelerinden en az bir ortak ve Avrupa ülkelerinden en az bir ortak olmak üzere 1+1 ortaklık formülüne dayalı çok taraflı projeleri ödüllendirecektir. 

Bu çağrı için tahsis edilen toplam tutar 1,000,000 Euro’dur.
Her bir Ulusal ağ/ülkeden 1 proje seçilmesi beklenmektedir;

Fonların kısımlara göre tahsisi:
Kısım 1: Kültürlerarası Vatandaşlık Eğitimi 500,000 Euro
Kısım 2: Kültürlerarası Sanatsal Ortak Üretim 500,000 Euro

Verilen hibenin miktarı en az 25,000 Euro ve en fazla 35,000 Euro aralığında değişmektedir.

Ödüllendirilmesi beklenen proje sayısı 30-40 aralığındadır.

ALF mali desteği proje toplam uygun harcamalarının %80’ni geçemez ve %25’inden az olamaz.

Proje süresi, minimum ardışık 6 ay ve maksimum ardışık 12 ay aralığında olmalıdır.

Uygun başvuru sahipleri:

-20 Ocak 2015 tarihi öncesinde, 42 Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ülkesinde bulunan Anna Lindh Vakfı Ulusal Ağı üyesi olmalı (Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti,Danimarka, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moritanya, Monako, Karadağ, Fas, Hollanda, Filistin, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Tunus, Türkiye, İngiltere)

Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2015 (16.00 Mısır saati – GMT+2)

Daha detaylı bilgi için: http://grants.annalindh.org