Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

KA3-Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği Politika Reformları için Destek teklif çağrısı...

Son Başvuru Tarihi : 26.11.2015

Avrupa Komisyonu, Erasmus+ Programı Ana Eylem 3-Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği Politika Reformları için Destek teklif çağrısını (EACEA/32/2015) yayınladı. 

Mevcut çağrının amacı; Avrupa Sivil Toplum Kuruluşlarına (ENGOs) ve AB-çapında gençlik alanında aktif ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda hareket eden networkler için operasyonel hibe olarak tanımlanan yapısal destek sunmaktır:
-Gençlik alanında, özellikle AB Gençlik Stratejisi alanında, paydaşların Avrupa politika gündemi konusunda farkındalığını yükseltmek
-“Avrupa Dönemi” çerçevesinde belirlenen ülkeye-özgü tavsiyeler gibi gençlik alanında politika ve reformların uygulanması için paydaşların kamu otoriteleri ile bağlılığını ve işbirliğini artırmak
-Gençlik alanında paydaş katılımını desteklemek
-Politika ve Program faaliyet ve sonuçlarının ve üyeler ve üye olmayanlar arasında iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasında paydaşların katılımını desteklemek. 

Kimler Başvurabilir:

Kategori 1: Eğitim ve öğretim alanında veya gençlik alanında Avrupa Sivil Toplum Kuruluşları (ENGO)
Kategori 2: Eğitim ve öğretim alanında veya gençlik alanında AB-çapındaki ağlar

Avrupalı Sivil Toplum Kuruluşlarının (ENGO):

- resmi olarak tanınmış bir yapı aracılığıyla faaliyet gösteren ve
a)Başvuru gönderim tarihi itibariyle uygun bir ülkede en az bir yıl süreyle faaliyet gösteren Avrupa birimi/ sekretaryası (başvuru sahibi) ve
b) En az 12 uygun ülkede Avrupa birim/sekretaryası ile kanuni bağlantıya sahip ulusal kuruluşlar/şubelerden oluşan
- Gençlik alanında aktif ve AB Gençlik Stratejisi faaliyet alanlarının uygulanmasına destek veren faaliyetleri yürüten,
- Kuruluşun yönetim ve idaresinde gençleri dahil eden kuruluşlar olması gerekmektedir.

AB-çapındaki ağların (resmi olmayan ağ):

- Gençlik alanında aktif ve AB Gençlik Stratejisi faaliyet alanlarının uygulanmasına destek veren faaliyetleri yürüten hukuken özerk kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşmalıdır,
- Gayri resmi yönetim uygulamaları aracılığıyla faaliyet gösteren ve
a) Başvuru gönderim tarihi itibariyle uygun bir ülkede en az bir yıldır yasal olarak faaliyet gösteren ve Avrupa düzeyindeki ağda (başvuru sahibi) koordinasyon ve destek faaliyetleri yürüten ve
b) En az 12 Uygun ülkede kurulmuş olan diğer kuruluşlardan oluşan,
- Kuruluşun yönetim ve idaresinde gençleri dahil eden ağlar olması gerekmektedir.

Uygun ülkeler:

-Avrupa Birliği Üye Ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere
- Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinden Avrupa Ekonomik Bölgesinde  (EEA) yer alanlar: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç
- Aday ülkeler: Makedonya ve Türkiye

Uygun faaliyetler şunları amaçlamalıdır:

- özellikle yaygın eğitim aracılığıyla yetkinliklerin ve becerilerin geliştirilmesini destekleyen faaliyetler aracılığıyla gençlerin istihdam edilebilirliğini teşvik etmek
-gençlerin toplumda güçlendirilmesini teşvik etmek ve onların karar alma sürecine katılımını teşvik etmek
- Avrupa’da gençlerin kişisel, sosyo-eğitimsel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak
- Avrupa düzeyinde, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde gençlik çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak
- Avrupa düzeyinde, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde gençleri ve gençlik kuruluşlarını etkileyen tartışma ve politika konularının gelişimine katkıda bulunmak
- Avrupa’daki gençler arasında kültürlerarası öğrenmeyi, çeşitliliğe saygı göstermeyi ve dayanışma, fırsat eşitliği ve insan hakları değerlerini geliştirmek
- Kısıtlı imkanlara sahip gençlerin topluma dahil edilmesini teşvik etmek
- 17 Mart 2015’te, Paris’te kabul edilen eğitim yoluyla vatandaşlığı destekleyen ve özgürlük, hoşgörü ve ayrımcı olmamak gibi ortak değerleri teşvik eden Bildirinin uygulanmasına yardımcı olmak; örneğin kendi çalışma planlarında yurttaşlık eğitimi, kültürlerarası diyalog ve demokratik yurttaşlık gibi konuların teşvik edilmesini sağlamak. 

Fonlama

2016 Yılında Gençlik alanında Sivil Toplum İşbirliği için tahsis edilen toplam bütçe 3.800.000 Euro’dur ve aşağıdaki şekilde dağıtılmaktadır:
- 2015 Yılında gençlik alanında Sivil Toplum İşbirliği Çerçeve Ortaklık Anlaşmasını imzalayan ve bu nedenle bu çağrı için uygun olmayan faydalanıcılar için 3.200.000 Euro ayrılmıştır.
- Mevcut çağrı altında yıllık operasyonel hibe için teklif gönderen başvuru sahipleri için 600.000 Euro bulunmaktadır.
-En fazla yıllık çalışma hibesi 35.000 Euro olabilir.

Belirtmek gerekirse:

-Kategori 1’deki kuruluşlardan (ENGOs) sadece gençliğe adanmış olanlar mevcut bütçenin yaklaşık %70 ini alacaklardır,
-Daha geniş bir kapsama sahip fakat gençlik için ayrılmış bir bölüme sahip Kategori 1’deki kuruluşlar (ENGOs)  uygun bütçenin yaklaşık %10’unu alacaklardır,
- Kategori 2’de (AB-çapındaki ağlar) yer alan kuruluşlardan sadece gençliğe adanmış olanlar uygun bütçenin %20’sini alacaklardır.

Son başvuru tarihi: 26 Kasım 2015, 12.00 (öğlen, Brüksel saati).

Daha detaylı bilgi için: http://bit.ly/1OuWkBp