Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Marie Sklodowska-Curie Eylemleri Araştırmacılar Gecesi 2016

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2016

Horizon 2020-Marie Sklodowska-Curie Eylemleri Araştırmacılar Gecesi 2016 için teklif çağrısı yayınlandı!
Avrupalı Araştırmacılar Gecesi, Horizon 2020 özel programı olan “Mükemmel Bilim” adı altında bir Marie Sklodowska-Curie Eylemidir.
Eylül ayının son Cuma gecesinde düzenlenen pan-Avrupa etkinliklerinden oluşur.
Amaç, genel anlamda araştırmacıları halka yaklaştırmak ve araştırmacıların kamusal tanınırlığını desteklemek, günlük yaşamda araştırmacıların çalışmalarının etkisini anlamak ve gençleri bilimsel kariyere başlamaları için teşvik etmek üzere  araştırma ve yenilik faaliyetleri için farkındalığı artırmaktır.
Düzenlenen etkinlikler genel halk üzerine odaklanmış olmalı, öğrenciler ve çocuklar üzerine özel bir odak ile bilimsel geçmiş düzeyine bakmaksızın insanlara yönelik ve onları etkileyen faaliyetler olmalıdır.
Özellikle genç kitlelere hitap ettiğinde faaliyetler eğitim boyutunu eğlence ile birleştirebilirler.
Farklı biçimlerde olabilirler: örneğin deneyler, bilim gösterileri, simülasyonlar, tartışmalar, oyunlar, yarışmalar, küçük sınavlar.
Her öneri en az bir Avrupa köşesi oluşturmalıdır. Faaliyetler, aktif bir şekilde katılım sağlayan araştırmacılar ve halkla doğrudan iletişim içerisinde olan araştırmacılarla birlikte düzenlenmelidir.
Araştırma ve yenilik alanında Avrupa boyutunu ve cinsiyet dengesini teşvik etmelidirler. Marie Sklodowska-Curie eylemleri de dahil Horizon 2020 tarafından fon desteği alan araştırmacıların katılımı teşvik edilmektedir.
Katılımcılar AB Üye ülkelerinde ve ilişkili ülkelerde ve/veya, alakalı olması halinde, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaklık kurmuş herhangi bir tüzel kişilik olabilir.

Son başvuru tarihi: 13 Ocak 2016, 17:00 CET
Daha detaylı bilgi için: http://bit.ly/1QLSmC5