Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Erasmus+ 2016 Teklif Çağrıları...

Son Başvuru Tarihi :

2016 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrıları (EAC/A04/2015) yayınlandı.

Bu teklif çağrısı aşağıdaki eylemleri kapsamaktadır: 

Ana Eylem 1 (KA1)-Bireylerin öğrenme hareketliliği

- Eğitim, öğretim ve gençlik alanında bireylerin hareketliliği,
- ErasmusMundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi,
- Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Etkinlikleri.

Ana Eylem2 (KA2)- Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

- Eğitim, öğretim ve gençlik alanında stratejik ortaklık,
- Bilgi Ortaklıkları,
- Sektörel Beceri Ortaklıkları,
- Yükseköğretim alanında kapasite geliştirme,
- Gençlik alanında kapasite geliştirme.

Ana Eylem 3 (KA3)-Politika Reformuna Destek

- Yapılandırılmış Diyalog: Gençlik alanında gençler ve karar alıcılar arasında toplantılar

Jean Monnet Faaliyetleri

- Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları,
- Jean Monnet Modüllleri,
- Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri,
- Jean Monnet Kurum ve Dernek Destekleri,
- Jean Monnet Ağları,
- Jean Monnet Projeleri.

Spor

- İşbirliği ortaklıkları,
- Küçük işbirliği ortaklıkları,
    Kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri.    

Kimler Başvuru Yapabilir?

Eğitim,öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan kamu veya tüzel kişileri Erasmus+ Programı kapsamında fon için başvuru yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif genç grupları, gençlik örgütü kapsamında olması şart değil, gençlerin ve gençlik çalışanlarının öğrenme hareketliliğinin yanısıra gençlik alanında stratejik ortaklıklar için fon başvurusu yapabilirler.

Aşağıdaki program ülkeleri Erasmus+ Program faaliyetlerinde tam katılım sağlayabilirler:

-28Avrupa Birliği Üye Ülkesi
-EFTA/EEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, ve Norveç
-AB Aday ülkeler: Türkiye ve Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
Ayrıca, bazı Erasmus+ Program faaliyetleri, ortak ülkelerden gelen kuruluşlara açıktır. Katılım şartları hakkında daha fazla bilgi için Erasmus+ Program Rehberini kontrol ediniz.

Bütçe

Tahmin edilen toplam bütçe 1.871,1 milyon Euro
Eğitim ve Öğretim 1.645,6 milyon Euro
Gençlik: 186,7 milyon Euro
Jean Monnet:11,4 milyon Euro
Spor:27,4 milyon Euro 

Son Başvuru Tarihleri: 

Ana Eylem 1 (KA1)

- Gençlik alanında bireylerin hareketliliği: 2 Şubat 2016,
- Eğitim ve öğretim alanında bireylerin hareketliliği: 2 Şubat 2016,
- Gençlik alanında bireylerin hareketliliği:26 Nisan 2016,
- Gençlik alanında bireylerin hareketliliği:4 Ekim 2016,
- ErasmusMundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi:18 Şubat 2016,
- Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Etkinlikleri: 1 Nisan 2016. 

Ana Eylem2 (KA2)

- Gençlik alanında stratejik ortaklık: 2 Şubat 2016,
- Eğitim, öğretim ve gençlik alanında stratejik ortaklık: 26 Nisan 2016,
- Gençlik alanında stratejik ortaklık:4 Ekim 2016,
- Bilgi Ortaklıkları, Sektörel Beceri Ortaklıkları: 26 Şubat 2016,
- Yükseköğretim alanında kapasite geliştirme:10 Şubat 2016,
- Gençlik alanında kapasite geliştirme: 2 Şubat 2016, 1 Temmuz 2016. 

Ana Eylem 3 (KA3)

- Gençlik alanında gençler ve karar alıcılar arasında toplantılar: 2 Şubat 2016, 26 Nisan 2016, 4 Ekim 2016. 

Jean Monnet Faaliyetleri

- Kürsü Başkanlıkları, Modülller, Mükemmeliyet Merkezleri, Kurum ve Dernek Destekleri, Ağlar, Projeler : 25 Şubat 2016

Spor eylemleri

- Sadece Avrupa Spor Haftası 2016 ile ilgili İşbirliği ortaklıkları:21 Ocak 2016,
- Avrupa Spor Haftası 2016 ile ilgili olmayan İşbirliği ortaklıkları:12 Mayıs 2016
- Küçük işbirliği ortaklıkları:12 Mayıs 2016,
- Sadece Avrupa Spor Haftası 2016 ile ilgili kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri: 21 Ocak 2016,
- Avrupa Spor Haftası 2016 ile ilgili olmayan kar amacı gütmeyen Avrupa spor etkinlikleri:12 Mayıs 2016. 

Tüm başvurular için son başvuru zamanı Brüksel saati ile 12:00’dir (öğlen). 

Daha detaylı bilgi için: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Daha fazla destek için lütfen Erasmus+ Program rehberine göz atın: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf