Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

'Göçmen Baskısı Altındaki Ülkelere Destek' Proje Çağrısı...

Son Başvuru Tarihi : 19.11.2015

Geçmişte benzeri görülmeyen bir şekilde göçmenlerin Avrupa’ya akını göz önüne alındığında ve üye ülkelerin göçmenlerin sağlıkları için daha fazla çaba harcanması yönündeki ihtiyaçlarını açıklamaları nedeniyle, Komisyon 3. Sağlık Programını da uygulayarak mültecilerin ve diğer göçmenlerin sağlıkları konusunda üye ülkelerin destek talebine cevap vermek üzere faaliyetler için daha fazla fonu kullanılabilir hale getirmek amacıyla 2015 çalışma planını değiştirmiştir.

Bu değişikliğin akabinde, HP-HA-2015 Özellikle göçmen baskısı altında olan üye ülkelere sağlıkla ilgili problemlere cevap vermeleri için destek özel çağrısı yayınlandı.

Projeler:

-AB düzeyinde yüksek katma değer sağlamalı
-Teklifin uygun olması için ortakların sayısında bir alt limit bulunmamaktadır. Ancak, teklifin coğrafik kapsımı için yeni bir ödül kriterinin bulunduğunu lütfen unutmayın: teklif edilen faaliyetler Sağlık Programı altında uygun en az 3  ülkede yürütülmelidir ve bu faaliyetler özellikle yüksek mülteci akınından etkilenen alanlarda yapılmalıdır.
-yenilikçi olmalı ve
-normalde 1 yıldan fazla sürmemelidir.

Kuruluşun türü:

Hibeler, kamu otoriteleri, kamu sektör kuruluşları, özellikle araştırma ve sağlık kurumları, üniversiteler ve yüksek öğretim kurumları da dahil olmak üzere yasal olarak kurulmuş kuruluşlara verilebilir. Bunlar koordinatör olarak proje teklifi gönderebilir veya diğer yararlanıcı olarak katılım sağlayabilirler.

Kuruluşların yasal olarak aşağıdakilerden birinde kurulmuş olması gerekmektedir:

-Avrupa Birliği (28 Üye ülkeden herhangi biri) veya
-EFTA ülkesi, Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması taraf ülkesi (İzlanda, Norveç)

Diğer ülkelerden kuruluşlar sadece alt yüklenici veya işbirlikçi paydaşlar olarak katılım sağlayabilirler.

Eş-finansman

Bu özel çağrı kapsamında projeler uygun maaliyetlerin %80’i için eş finansman alacaklardır.

Son başvuru tarihi: 19 Kasım 2015, 17:00 (Brüksel saati)

30 Ekim 2015, saat 10:00-12:15 (CET) arasında Brüksel’de gerçekleştirilen bilgilendirme oturumu etkinlik sonrasında da buradan ulaşılabilir olacaktır.

Daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html