Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Konseyi Gençlik Birimi İhale Çağrısı...

Son Başvuru Tarihi : 15.11.2015

Avrupa Konseyi Gençlik Birimi, “Gençlik çalışmalarının gençlerin eğitimine ve dahil edilmesine katkıları” üzerine taslak önerilerin hazırlanması için ihale çağrısı düzenliyor.

Teklifler aşağıdaki bilgileri içermelidir:

-Ders verme, yayın, ve araştırma da dahil olmak üzere Avrupa düzeyinde gençlik politikası ve gençlik çalışmaları alanındaki iş deneyim örnekleri
-Uluslararası kuruluşlar için politika belgeleri hazırlamada deneyim örnekleri
-İngilizce veya Fransızca olarak yazılmış yayınların örnekleri
-Ödül kriterleri kapsamında gerekli olan fiyat teklifleri

Teklifleri göndermek için son tarih 15 Kasım 2015’tir.

Daha detaylı bilgi için: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2015_Call_for_tender_draft_recommendation_youth_work.pdf