Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Google Avrupa Engelli Öğrenciler Burs Programı Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 31.12.2015#

Google Avrupa, 2016-2017 akademik yılı için Bilgisayar Mühendisliğinde Okuyan Engelli Öğrenciler Burs Programı çağrısını yayınladı.

2016-2017 akademik yılı için kişi başı burs miktarı 7,000 Euro’dur. Burslar, adayların akademik geçmişlerine, liderlik becerilerine ve Bilgisayar Bilimlerine olan ilgilerine gore verilecektir.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahipleri aşağıdaki şartları taşıyor olmalıdır:

  • 2015-2016 Akademik yılı için Avrupa’da bir üniversiteye kayıt yaptırmış olmalı,
  • 2016-2017 Akademik yılı için Avrupa’da bir üniversitede Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına tam zamanlı öğrenci olarak kayıt yaptırmaya niyetli veya kabul almış olmalı
  • Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim veya bunlarla yakından ilgili teknik bir alanda okuyor olmalı
  • İyi bir akademik dereceye sahip olmalı
  • Bilgisayar Bilimleri ve  teknolojileri hakkındaki liderlik ve istekliliğini göstermeli
  • Engelli olmalı (uzun dönem veya tekrarlayan olarak tanımlanan ve günlük işlevlerinde bir veya daha fazla ana hareketini etkileyen). Bu tanım ayrıca bir engelin varolduğu hususunda diğerlerinini algısını da kapsamaktadır.

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2015, 17:00 GMT

Daha detaylı bilgi için: https://www.google.com/studentswithdisabilities-europe