Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

İnsan Hakları Ulusal Eğitim Kursları için Niyet Beyanı Çağrısı!

Son Başvuru Tarihi : 16.12.2015

Avrupa Konseyi Gençlik Birimi, gençlerle insan hakları eğitimi ulusal eğitim kursları, 2016’yı düzenlemek üzere sivil toplum kuruluşları, gençlik örgütleri, kamu kurumları ve/veya networkler için niyet beyanı çağrısını yayınladı. 

İnsan hakları eğitiminde ulusal eğitim kursları, gençlerle insan hakları eğitim programının tamamlayıcı bir parçasıdır ve gençlik çalışmaları ve yaygın öğrenme aracılığıyla insan hakları eğitiminin gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Kurslar insan hakları eğitiminin tanıtılmasına ve sunum ve kalitesinin geliştirilmesine ilgi duyan ulusal kurum veya kuruluşların girişimi ile düzenlenmektedir. 

Kursların süresi en az 4 ardışık çalışma günü olmalıdır.
Katılımcı sayısı en az 15 ve en fazla 40 olmalıdır.
Tüm eğitim kursları 1 Şubat ve 31 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir.

İlgi beyanında bulunmak için ekli formu 16 Aralık 2015 tarihine kadar dys.nrtc@coe.int adresi üzerinden Gençlik Birimine göndermeniz gerekmektedir.

Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.