Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Ufuk 2020 Çağrıları

Son Başvuru Tarihi : 31.05.2016#

Horizon2020: Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) için yeni çağrılar yayınlanmıştır:

Bireysel Burslar- Individual fellowships (IF) (IF):Ülkeler arası seyahat eden, tercihen akademik olmayan sektörden gelen, deneyimli araştırmacıların Avrupa içinde ve dışında hareketliliklerini desteklemek  ve aynı zamanda alanında en iyi yabancı araştırmacıları çekmek için destek bursu.

Son Başvuru: 14 Eylül 2016, 17:00

Bölgesel, ulusal ve Uluslararası Programlar için eş Finansman -Co-funding of regional, national and international programmes: Bu program  bir ülkeden bir başka ülkeye hareketliliği içeren  ve araştırmacılara iyi çalışma şartları ve ülkeler arası hareketlilik sağlayan bir burstur.

Son Başvuru: 29 Eylül 2016, 17.00

Araştırma ve Yenilik Alanında Personel Değişimi (RISE)- Research and Innovation Staff Exchanges (RISE): Araştırma ve yenilik personelinin  kısa dönem hareketliliğine destek olan ve her mesleki alanda , kıdemce yeni olandan en kıdemliye kadar, idari ve teknik personeli de içeren uluslararası ve sektörler arası işbirliği.

Son Başvuru: 28 Nisan 2016, 17:00

Marie Sklodowska –Curie Ulusal Temas Noktaları (NCP) arasında Uluslarası İşbirliği- Trans-national co-operation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points (NCPs): İyi uygulamaların paylaşımı ve katılımcı çeşitliliği de düşünülerek başvuran kişilerin standardını yükseltmek için destek.

Son Başvuru: 4 Mayıs 2017, 17:00