Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Komisyonu Erasmus + Ana Eylem 3 altında: Politika Reformları Desteği- Politika Yenilikleri için Girişimler Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 14.04.2016#

Bu çağrının amacı eğitim ve öğretim sistemlerinin  ve gençlik politikalarının yenilikçi politika önlemlerinin sistematik etkisinin toplu  ve değerlendirmeye yönelik kanıtlarla etki ve verimliliğinin gelişmesini sağlamaktır.

Belirli Hedefler: Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında sistematik gelişme ve yeniliğin teşvik edilmesi için uygun ülkelerin kamu kurumlarının üst düzey makamları arasında uluslararası işbirliği ve ortak öğrenmeleri için desteklemek. Yenilikçi tedbirlerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için toplu ve asli kanıt analizlerinin artırılması. Yenilikçi tedbirlerin transfer edilebilirliği ile ölçülebilirliğinin sağlanması

Öncelikli temalar: Eğitim ve öğretim alanında: 1.Öğrenmede  çeşitliliğe yer verilerek temel değerlerin teşvik edilmesi. 2.İş Verme ve Beceriler: Eğitim ve öğretimde sargın ve yaygın öğrenmenin onaylanması.3.Yeni teknoloji fırsatları kullanılarak (Okul Eğitimi) Öğretmen eğitimlerinin güçlendirilmesi. 4.Kurumsal değişimle (Yüksek öğretim) daha yenilikçi ve girişimci yüksek öğetim kurumlarına yönelim. 5.Mesleki eğitim öğretmen ve eğiticilerinin  iş başında öğrenme –staj yoluyla eğitimlerinin sağlanması.6.Yetişkin öğrenme politikalarının etkisinin değerlendirilmesi çerçevesinin uygulanması. 7.Gençlik Alanı Ulaşmak: Gençler arasında şiddetli radikalleşme ve marjinallşemeyi önlemek için kapasite geliştirme

Uygun Başvurular: a.Eğitim , öğretim ve  gençlik alanında sorumlu olan  ulusal ve bölgesel anlamda en üst düzey  Kamu  kuruluşları (Bakanlık ve benzeri) b.Eğitim, öğretim ve gençlik alanında aktif olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar c.Eğitim, öğretim ve gençlik alanına bağı olan aktiviteleri gerçekleştiren kamu ve özel kurum ve kuruluşlar

Uygun Ülkeler: Avrupa Birliği nin 28 üye ülkesi, EFTA-EEA ülkeler: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, AB adayı ülkeler Türkiye, Makedonya

En az üyelik komposizyonu: Bunun için 3 uygun ülkeden 4 kurumdan oluşan bir üyelik komposizyonu olmalıdır.

Aktiviteler: Projeler 1 Ocak 2017 ile 28 Şubat 2017 arasında başlamalıdır. Proje süresi 24 ile 36 aydır. Anlaşmada belirtilen son başvuru tarihinden önce istenirse 6 ay ek olarak uzatılabilir. Bu takdirde Maksimum süre 42 aydır.

Bütçe:

Şu anki çağrı için uygun olan projelerin eş finansmanı için toplam bütçe 14 000 000 Avro olup  iki alana bölünmüştür: Eğitim ve öğretim 12 000 000 Avro , Gençlik: 2000 000 Avro. AB den gelen finansal katkı toplam maliyetin % 75 ini geçemez. Her bir proje için maksimum hibe 2000 000 Avrodur.

Son Başvuru Tarihleri: Ön teklifler : 14 Nisan 2016, 12.00. Teklifin tümü için : 13 Ekim 2016, 12.00

Bu konuda üst düzey kamu makamları için Avrupa Politikası Tecrübeleri hakkında  27 Ocak 2016 tarihinde bir toplantı organize edilecektir.

Daha fazla bilgi için: http://bit.ly/1TPhCbS