Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Daphne Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 03.03.2016

Bu çağrının amacı çocuklara yapılan fiziksel  işkencenin önüne geçilmesi ve bunla mücadele edilmesi  ve bu tür şiddete maruz kalmış çocuk mağdurların korunmasıdır.Bu çağrının önceliği  bedensel şiddetin ortadan kaldırılmasıdır. Bu çağrı çocuklara yapılan diğer şiddetleri kapsamaz.

Bu çağrı aşağıdaki aktivitelere fon sağlayacaktır:

-Sürdürülebilir eğitimin başlatılması ve kapsamlı planlanması , ve kamu da: fiziksel ceza hakkında bir yasa , çocukların korunma hakları, fiziksel cezanın tehlikeleri ve pozitif disiplinin teşviki konularında bilinç uyandırmaktır.

-bu konuda ortak bir anlayış ve bu konunun önlenebilmesi yolunda  sürdürülebilir bir metod için uygun aktör/ ajans/ ve bu konuda kilit rolü oynayan kişilerin eğitimi ve kooperasyonu . Bu konuyla ilgili uygun kanalların tespiti, fırsatların keşfedilmesi, ayrıntılı tedbirlerin uygulanması ve/veya geliştirilmesi konularını içerebilir.

-fiziksel şiddetin yasaklanması yasasının çocuklara fayda sağlayacak  en iyi şekilde uygulanıp geliştirilmesi ve  ayrıntılı bir rehberle yaygınlaştırılması.

Uygun bütçe 1.700.000 Avrodur.

Son Başvuru: 3 Mart 2016, 12:00

Daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_corp_en.htm