Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Komisyonu İlk Eures işiniz (Your First Eures Job-YFEJ) Hareketlilik Planları ve Avrupa içi Gençlik İş Hareketliliği konularında alınan AB tedbirleri ile igili kamuoyu görüşü alımı için danışma başlattı.

Son Başvuru Tarihi : 22.04.2016#

Bu aynı zamanda YFEJ’in eski değerlendirme sonrası oluşan sorular için  ve bunun gibi herhangi gelecek ile ilgi gelişmeler konularında görüşlerin alınmasını amaçlamaktadır. (ilişkili olma, etkenlik, verimlilik, bütünlük, tamamlayıcılık ve AB Katma değeri, sürdürülebilirlik, etki ve eylem yönetimi gibi) .

Danışma AB resmi dillerinde yapılacak olup

 –AB/EEA seviyesinde paydaşlara; sosyal ortaklara, gençlik kurumlarına (Avrupa Gençlik Forumu), araştırmacılara/akademisyenlere ve düşünce kuruluşlarına

-Ulusal seviyede paydaşlara; Bakanlıklara/ Genç İstihdamı konusunda sorumlu olan bölgesel otoritelere, işverenlere ( özellikle kobiler), kamu ve özel istihdam hizmetlerine ( EURES ve YFEJ uygulayıcıları da dahil), ulusal seviyede sosyal ortaklara, araştırmacı/akademisyenlere ve düşünce kuruluşlarına, ESF Yönetimine veya aracı kurumlara, ulusal gençlik kurumlarına ve STK’lara ( Avrupa Gençlik Forumu üyelerine); 35 yaş altındaki gençlere , bireylere;

-Diğer AB/EEA ve ulusal paydaşlara; eğitim kurumlarına, STK’lara, belediyelere, ticaret odalarına, ulusal veya AB fonlu Hareketlilik Programını yöneten aracı kurumlara ve diğer bireylere hitap etmektedir.

22 Nisan’a kadar açık olacak ankete cevap vermek birkaç dakikanızı alacaktır.

Daha fazla bilgi için: http://bit.ly/1ZSgQgm