Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

2016 “Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması" Başladı!

Son Başvuru Tarihi : 08.04.2016

“Birleşmiş gelecekler “ temasına dayanan yarışma mülteciler ve göçmenler için sosyal yenilik konusuna odaklanıyor.

Mülteci krizinin ve göçmenlerin Avrupa’ya entegrasyonunun fırsata dönüşmesini sağlayan girişimsel fikirleri destekleyecektir.

Bireyler, gruplar ve AB Kurumları ve Avrupa Ufuk 2020 programına katılan ülkeler 8 Nisan 2016 ,12.00 ‘ye kadar (CET) başvuru yapmak için davetlidirler.

Mülteciler ve göçmenler tarafından yönetilen ya da onlarla birlikte üretilen Projeler özellikle teşvik edilmektedir.

 

Daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm