Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Africa -İçi Akademik Hareketlilik Şeması (EACEA/07/2016) teklif çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 15.06.2016#

Programın amacı sürdürülebilir gelişmeyi teşvik etmek ve Afrika’da  eğitimli ve iyi yetişmiş insan gücünün artırılarak fakirliğin azalmasına katkıda bulunmayı sağlamaktır.

Daha spesifik olarak program:

 • Programların uluslararasılaşması  ve uyumu ve katılımcı kurumların müfredatının teşviki yoluyla yükseköğretimin kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 • Öğrenci, akademisyen ve personelin bir Afrika ülkesine yapacağı hareketlilik ile  elde edeceği deneyimden dilsel, kültürel ve profesyonel olarak yararlanmasını sağlamak.

   

Uygun katılımcılar ve Ortaklık Komposizyonu:

 • Afrikada  (Master ve Doktora seviyesinde) eğitim veren Yükseköğretim Kurumları

 • Afrika’da ulusal otoriteler tarafından akredite edilmiş Yükseköğretim Kurumları. Yükseköğretim kurumlarının Afrika dışındaki şubeleri başvuramazlar.

 • Teknik ortağın bir AB üye ülkesinden Yükseköğretim Erasmus Beyannamesine sahip bir Yükseköğretim kurumu olması gerekir.

  Ortaklık en az dört en fazla altı Afrika'dan Yükseköğretim Kurumu (başvuran dahil) ve AB’den bir teknik ortaktan oluşmalı.

 

Uygun Aktiviteler ve süre

 • Proje kurum ve öğrencilerin personel  hareketliliğinin Master ve Doktora   programlarında uygulaması  ile aynı zamanda  yabancı öğrencilere  verilecek eğitim/öğretim  koşulu  ile proje kapsamında   personele sağlanacak diğer hizmetleri de bağlayıcı niteliktedir. Hareketlilik bu çağrı kapsamında uygun ülkelerden birinde yer almalıdır.

 • Projenin süresi  planlanan aktivitelere göre 54 ila 60 aydır.

 

Bütçe

Bu Çağrı altında verilen uygun miktar 9 900 000  Avro olup, 350 Hareketlilik Akışı sağlayacaktır. Her hibe toplamda  1 000 000 (en az hibe miktarı) Avroya eşit olacak ve (en fazla  hibe miktarı) 1 500 000  Avro olacaktır

 

Son başvuru: 15 Haziran 2016, 12.00 öğle (Avrupa Saati ile)

Daha fazla bilgi için:

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en