Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Yaratıcı Avrupa programı altında, Avrupa Komisyonu Sektörler arası bölümün uygulaması:Göçmen Entegrasyonu için Destek Teklif Çağrısı (EACEA/12/2016) yayınladı!

Son Başvuru Tarihi : 28.04.2016

Bu çağrının belirli hedefleri arasında uluslararası kültürel ve işitsel-görsel Projeler:

-Mültecilere yardım eden ve göçmenlerin sosyalleşmesini ve kendilerini bulundukları ülkenin dilinde rahat ifade edebilmelerini sağlayan,

-Daha geniş bağlamda öğrenme ortamı sağlayan, saygı ve kültürel çeşitliliğin, kültürlerarası ve yurttaşlık yeterliliklerinin, demokratik değerlerin ve vatandaşlığa saygı ve anlayışın beslendiği,

-AB vatandaşlarına mülteci ve göçmenlerin kültürünü  ve değerlerini keşfetme, öğrenme ve  anlama fırsatı vermek- bu süreç içerisinde kendi değerlerinin de keşfedilmesi ve zenginleştirilmesi de dahil edebilecek,

-Avrupa çapında kültürel ve işitsel-görsel vitirinin  yaratılmasını destekleyen

-Diğer sektörlerden gelen kurumlarla işbirliği ile daha kapsamlı, hızlı, efektif, ve küresel zorluklara uzun dönemli cevap veren öneriler sunan projelerin oluşmasını sağlamaktır.

Uygun başvurular:

-Kültürel ve yaratıcı sektörlerde aktif olan çağrının hedeflerine uygun deneyimli tüzel kişiler

-Konsorsiyumlar kamu, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal alan veya benzer alanlardan gelen diğer sektörlerden kurumları da içerebilir.

-Bireysel başvurular uygun değildir.

Uygun Ülkeler:

Sadece aşağıdaki ülkelerden gelen tüzel kişilikleri içeren teklifler Proje Lideri olarak katılabilirler:

1.28 AB Üyesi ülke

2.EFTA/EEA Ülkeleri:İzlanda ve Norveç

3.AB aday ülkeleri: Türkiye, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya

4.Potansiyel aday:Bosna Hersek

5.Kültür alt programına katılan diğer ülkeler: Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.

En az ortaklık kompozisyonu:

Başvuranlar en az iki ülkenin katıldığı  üç ortakla konsorsiyum oluşturmalı ve bir grup lideri ve ortaklardan oluşmalıdır.

Grup lideri (Koordinatör) ve bir ortak :

-Yukarıdaki maddelerin 1 ve 4ünde yer alan ülkelerde yasal olarak kurulmuş olmalı.

-Kültürel ve yaratıcı alanlarda aktif olan kültürel, görsel-işitsel bir işletmeci olmalı

Geri kalan başvuranlar diğer ilgili sektörlerden gelebilir ve herhangi uygun bir ülkede yer alan yasal bir kurumdan gelmeli.

Başvurular Koordinatör kuruluş tarafından başvuranlar adına yasal temsilci tarafından teslim edilmelidir.

Bütçe:

Toplam uygun bütçenin %80’ine kadar  eş finansman için yaklaşık  1,6 Milyon Avro olarak uygun görülmüştür.8-12 proje seçilecektir. En az hibe 100.000 Avro en fazla 200.00 Avrodur. En fazla süre 24 aydır.

Son başvuru: 28 Nisan 2016, 12:00 CET/CEST Brüksel Saati).

Daha fazla bilgi için: http://bit.ly/1nyCwl9