Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

AB Yardım Gönüllüleri Düzenlemesi teklif çağrısı yayınlandı!

Son Başvuru Tarihi : 17.05.2016

Çağrı AB Yardım Gönüllülerinin düzenlenmesini desteklemek ve üçüncü dünya ülkelerindeki felaket riskini azaltma, felakete hazırlık ve rehabilitasyon ve gelişme konularını bağlama gibi insani yardım konularında destek olmak ve tamamlamak amacıyla hibe desteği sağlayacaktır.

17 Mayıs 2016’da  son başvuru tarihi olan en fazla  24 ay süren  ilk  projeler 1 Ekim 2016 ile 31 Ocak 2016 arasında başlamalıdır. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2016 olan ikinci projeler 1 Şubat 2017 ve 31 Mayıs 2017 arasında başlamalıdır ve en fazla 24 ay sürmelidir..

Daha fazla bilgi için: http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-eacea142016_en